SVEB13015U Husdyravl

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Animal Breeding

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset er målrettet veterinærstuderende og skal bidrage til forståelsen af, hvordan avl påvirker husdyrenes sundhed og produktionsegenskaber.

Først præsenteres den grundlæggende teori, der ligger til grund for alt avlsarbejde, herunder genetiske parametre, genetisk korrelation, avlsværdi, genetisk fremgang, indavl og heterosis.

Dernæst gives generelle eksempler på hvordan den avlsmæssige udvikling for en husdyrpopulation kan påvirkes af forskellige tiltag, herunder anvendelse af genomdata.


Kurset omfatter både produktionsdyr og familiedyr, og der vil løbende være fokus på de forskelligartede muligheder for avlsplaner for forskellige dyrearter grundet forskellig reproduktionsbiologi, avlsmål og registreringsmuligheder illustreret ved eksempler fra de vigtigste danske husdyrarter.

Målbeskrivelser

Kurset skal give et basalt kendskab til grundlæggende avlsteori og forudsætningerne for det praktiske avlsarbejde for de vigtigste husdyrarter i Danmark.

Viden:

 • beskrive de enkelte husdyrracers udbredelse, produktionsniveau og avlsmål
 • beskrive de vigtigste elementer i den praktiske gennemførsel af avlsarbejdet for de vigtigste husdyrarter
 • beskrive hvilke faktorer der har betydning for avlsmæssig udvikling af en husdyrpopulation på kort og langt sigt
 • redegøre for sammenhænge mellem husdyrenes genetik og fænotypiske præstationer
 • give eksempler på, hvordan husdyrenes fænotyper påvirkes af samspillet mellem genetik og miljø


Færdigheder:

 • anvende centrale avlsmæssige begreber, der anvendes i husdyravlen samt prediktere avlsværdi og forventet genetisk fremgang i simple situationer


Kompetencer:

 • diskutere og vurdere effekten af forskellige avlsmæssige tiltag i en husdyrpopulation på dyrenes sundhed
 • anvende et fagsprog med henblik på at diskutere avl med klienter, rådgivere og andre fagfolk

Anbefalet lærebog:

Kompendier vedrørende Husdyravl (vil blive uploaded på Absalon):

Kompendium i Almen Husdyravl (Bernt Guldbrandtsen)

Husdyravlssystemer for forskellige arter (redigeret af Bernt Guldbrandtsen)

SVEB11001U Veterinær genetik
SVEB13003U Basal statistik og epidemiologi
Undervisningsformen er en kombination af forelæsninger, teoretiske øvelser og et e-læringsmodul omhandlende dyreartsspecifikke avlsforhold.

Evalueringsmodel: Spørgeskema.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 13
 • Forberedelse (anslået)
 • 56,5
 • Teoretiske øvelser
 • 7
 • E-læring
 • 4
 • Eksamen
 • 2
 • I alt
 • 82,5
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
3 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 2 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Eksamen afholdes ved KUs eksamenshuse.
Beskrivelse af eksamen: En 2-timers skriftlig eksamen som består af hhv. multiple-choice (70 %) og korte essay spørgsmål (30 %).
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Til eksamen vil formelsamling fra kurset være tilgængelig.

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet: Bachelor i veterinærmedicin - KUnet

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur. En bedømmer.
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende på tilstrækkeligt niveau kunne:

Viden:

 • beskrive de enkelte husdyrracers udbredelse, produktionsniveau og avlsmål
 • beskrive de vigtigste elementer i den praktiske gennemførsel af avlsarbejdet for de vigtigste husdyrarter
 • beskrive hvilke faktorer der har betydning for avlsmæssig udvikling af en husdyrpopulation på kort og langt sigt
 • redegøre for sammenhænge mellem husdyrenes genetik og fænotypiske præstationer
 • give eksempler på, hvordan husdyrenes fænotyper påvirkes af samspillet mellem genetik og miljø


Færdigheder:

 • beregne centrale genetiske parametre, der anvendes i husdyravlen, herunder avlsværdi forventet genetisk fremgang


Kompetencer:

 • diskutere og vurdere effekten af forskellige avlsmæssige tiltag i en husdyrpopulation på dyrenes sundhed
 • anvende et fagsprog med henblik på at diskutere avl med klienter, rådgivere og andre fagfolk