SVEB13010U Basal klinisk teori hos store husdyr

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Large Animal Basic Clinical Theory

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin - obligatorisk for adgang til kandidatuddannelsen i veterinærmedicin

Kursusindhold

Forelæsningerne i basal medicin og kirurgi omfatter almindelige sygdomsmanifestationer, almene sygdomsbegreber, smittespredning og profylakse. Desuden præsenteres principper for basal medicinsk og kirurgisk diagnostik, terapi og profylakse. Der gives endvidere en introduktion til klinisk undersøgelse og journalskrivning samt klientkommunikation.

Digitale kompetencer vil blive introduceret i form af systematisk indsamling af data til papirs eller elektroniske journaler, som grundlag for opsætning af hovedproblemlister og evt søgning i elektroniske databaser for differentialdiagnoser.

Etiske og dyrevelfærdsmæssige problemstillinger vil blive diskuteret. Som optakt til øvelserne vil der indgå forelæsninger i ortopædisk anatomi.

Ved de praktiske øvelser opnår de studerende indsigt i mønstring, håndtering og fiksering af hest og kvæg. Øvelserne omfatter desuden basal ortopædi (herunder ortopædisk anatomi i form af dissektionsøvelser) samt principper for hov- og klovpleje.

Målbeskrivelser

Kurset skal give den studerende viden om basal undersøgelsesmetodik, sygdomsmanifestationer og principper for diagnostik af medicinske og kirurgiske sygdomme hos de store husdyr. Desuden skal de studerende opnå viden i sikker håndtering og omgang med store husdyr, ortopædisk anatomi samt principper for praktisk halthedsdiagnostik hos hest og kvæg. Når kurset er færdigt forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • Forklare principper for basal medicinsk og kirurgisk undersøgelsesmetodik og diagnostik. 
 •  Identificere basale ortopædiske problemstillinger.
 •  Reflektere over sygeplejes betydning hos dyr.
 • Anvende kliniske undersøgelser til vurdering af dyrs sundhedstilstand.
 • Indsamle relevant viden om dyrets sygdomshistorie og leveforhold ved kommunikation med ejer

Færdigheder:

 • Håndtere store husdyr.
 • Formidle viden på et fagsprog med henblik på at kunne diskutere basale kliniske forhold.


Kompetencer:

 • Bedømme udvalgte kliniske fund og - parametre.
 • Diskutere etiske aspekter vedr. diagnostiske og terapeutiske indgreb i relation til dyrevelfærd og forbrugerbeskyttelse.

Anbefalet litteratur:

 • Auer,J.: Equine Surgery 5. udgave, 2018.
 • Eriksen, L.: Klinisk undersøgelsesmetodik og journalskrivning. DSR, 1991.
 • Smith, BP: Large Animal Internal Medicine, 6. udgave, 2019
 • Weawer et al.: Bovine surgery and lameness. 3. udgave 2018.
 • Clarke, Trim and Hall: Veterinary Anaesthesia, 11. udgave 2014.
 • Denoix, J-M. Essentials of Clinical Anatomy of the Equine Locomotor System. 1. udgave 2019

Forelæsninger og praktiske øvelser i Taastrup

Fagets læringsmål bliver gjort tilgængeligt i elektronisk form.

Evelueringsmodel: Dialogbaseret
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 42
 • Forberedelse (anslået)
 • 138,5
 • Praktiske øvelser
 • 24
 • Eksamen
 • 2
 • I alt
 • 206,5
Mundtlig
Kollektiv
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 2 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Den skriftlige prøve afholdes ved KUs eksamenshuse. Den består af essay- og multiple choice spørgsmål.
Krav til indstilling til eksamen

Mindst 80 % aktiv deltagelse i øvelserne for at opnå godkendt Kursusattest. Studerende kan gå til eksamen uanset kursusattest, men for at bestå kurset KRÆVES BÅDE GODKENDT KURSUSATTEST OG BESTÅET EKSAMEN.

Ved aktiv deltagelse menes tilstedeværelse samt engageret deltagelse i fysiske øvelser og teoretiske diskussioner.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet: Bachelor i veterinærmedicin - KUnet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden:
• Forklare principper for basal medicinsk og kirurgisk undersøgelsesmetodik og diagnostik.
• Identificere basale ortopædiske problemstillinger.
• Reflektere over sygeplejes betydning hos dyr.

Færdigheder:
• Anvende kliniske undersøgelser til vurdering af dyrs sundhedstilstand.
• Formidle viden på et fagsprog med henblik på at kunne diskutere basale kliniske forhold.

Kompetencer:
• Bedømme udvalgte kliniske fund og - parametre.
• Diskutere etiske aspekter vedr. diagnostiske og terapeutiske indgreb i relation til dyrevelfærd og forbrugerbeskyttelse.