SSUA15017U Introduktion til skriftligt projekt

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Introduction to Written Project

Uddannelse

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse - obligatorisk

Kursusindhold

Formålet med kurset er at give den studerende en introduktion til rammerne for skriftligt projekt omkring videnskabelig, problemorienteret arbejdsmetode hos den studerende.

 

 

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

Beskrive på et indledende niveau den videnskabelig problemstilling i et selvvalgt projekt

Færdigheder

Udarbejde et abstract, der beskriver ide til problemformulering og ide til metoder til at belyse denne

 

 

 

Forelæsning
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 2
 • Holdundervisning
 • 5
 • Forberedelse (anslået)
 • 61,75
 • I alt
 • 68,75
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Den studerende skal udarbejde og aflevere et abstract på 250 ord
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur
Kriterier for bedømmelse

For at bestå kurset, skal den studerende kunne:

Viden

 • Beskrive på et indledende niveau den videnskabelig problemstilling i et selvvalgt projekt

 

Færdigheder

 • Udarbejde et abstract, der beskriver ide til problemformulering og metoder til at belyse denne