SSUA15012U Videnskabsteori

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Theory of Science

Uddannelse

Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse

Kursusindhold

Undervisningen skal indføre den studerende i principper, begreber og positioner indenfor etisk og videnskabsteorisk tænkning og praksis.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for den videnskabelige proces, herunder have kendskab til samfundsvidenskabelig, humanvidenskabelig og naturvidenskabelig tænkning og argumentation

 • Redegøre for, hvad etik er og for centrale etiske teorier anvendt inden for klinisk etik

 • Redegøre for hvilken betydning klinisk etik har for patientbehandling og pleje, for egen og professionens udvikling, for undervisning og for samfundet

 

Færdigheder

 • Identificere etiske problemstillinger og gennemføre rationel etisk argumentation under anvendelse af etiske grundbegreber vedrørende sundhedspraksisser i klinikken og have kendskab til lovgivning på området

 • Anvende de videnskabsteoretiske grundbegreber

 • Diskutere videnskabelige problemstillinger og videnskabelig argumentation

Al undervisningsmateriale foreligger i kompendiet, der kan tilkøbes i bogladen på Panum. Der kan forkommer uploadede tekster på Absalon, fx. gamle eksamensopgaver med mere.

Forelæsninger
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 15
 • Forberedelse (anslået)
 • 31
 • Eksamen
 • 24
 • I alt
 • 70
Kollektiv
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 24 timer
Prøveformsdetaljer
Hjemmeopgave 24 timer.
En side er ca. 2400 anslag inklusive mellemrum, 12 punkt skrift, mellemrum 1½
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for den videnskabelige proces, herunder have kendskab til samfundsvidenskabelig, humanvidenskabelig og naturvidenskabelig tænkning og argumentation

 • Redegøre for, hvad etik er og for centrale etiske teorier anvendt inden for klinisk etik

 • Redegøre for hvilken betydning klinisk etik har for patientbehandling og pleje, for egen og professionens udvikling, for undervisning og for samfundet

 

Færdigheder

 • Identificere etiske problemstillinger og gennemføre rationel etisk argumentation under anvendelse af etiske grundbegreber vedrørende sundhedspraksisser i klinikken og have kendskab til lovgivning på området

 • Anvende de videnskabsteoretiske grundbegreber

 • Diskutere videnskabelige problemstillinger og videnskabelig argumentation