SODK19036U Oral patologi og medicin 2

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Oral Pathology and Medicine 2

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 3. semester - obligatorisk

Kursusindhold

Hensigten med undervisningen er, at den studerende som færdiguddannet tandlæge kan fungere kompetent i almen odontologisk praksis vedrørende de i kurset inkluderede mundslimhinde-, kæbe- og spytkirtelsygdommes klassifikation, symptomer, diagnostik og forløb, herunder vurdere om udredning og behandling kan foregå i almen praksis eller om der skal henvises til anden instans i sundhedssystemet. Desuden skal den studerende kunne udføre adækvat behandling for de almindeligste mundslimhindesygdomme. Kurset har fokus på tobak- og nikotinprodukter og mundslimhinden, spytkirtelsygdomme, mundslimhinde-, kæbe- og spytkirteltumorer, non-neoplastiske/non-inflammatoriske hyperplasier/sygdomme i mundslimhinde og kæber, kæbecyster samt  mundslimhinde- og spytkirtellidelser hos ældre. Desuden er der fokus på diagnostik og ikke-kirurgisk behandling af lokale mundslimhindelidelser og orale manifestationer af almensygdomme.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for ætiologi, patogenese, epidemiologi og histopatologi for de i kurset inkluderede sygdomme i mundslimhinde, kæber og spytkirtler
 • redegøre for sygdomsklassifikationer, kliniske forandringer, symptomer og sygdomsforløb på baggrund af viden om ætiologi, patogenese, epidemiologi og histopatologi
 • redegøre for indikation og anvendelse af diagnostiske metoder inden for fagområdet, herunder undersøgelse af vævsprøver og udstrygningspræparater samt histokemiske og immunpatologiske metoder
 • forstå betydningen af en struktureret anamneseoptagelse med henblik på udredning af mundslimhinde-, kæbe- og spytkirtelsygdomme
 • redegøre for almensygdommes manifestationer og medicinske behandlingsbetingede bivirkninger i mundslimhinde, kæber og spytkirtler og betydningen heraf for oral diagnostik og behandling
 • redegøre for morfologiske og fysiologiske aldersrelaterede ændringer i mundslimhinde og spytkirtler, og betydningen heraf for oral diagnostik og behandling
 • redegøre for ikke-kirurgisk behandling af de i kurset inkluderede mundslimhindesygdomme ud fra kendskab til terapeutiske principper og muligheder, herunder medicininteraktioner
 • beskrive principper for datasikkerhed, elektronisk datahåndtering, inklusiv hvordan man strukturerer kliniske og parakliniske registreringer på en transperant måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning

 

Færdighed

 • foretage en struktureret anamnese med henblik på udredning af sygdomme i mundslimhinde, kæber og spytkirtler
 • forstå og fortolke histologiske beskrivelser af vævsprøver fra tandlægens arbejdsområde
 • diagnosticere mundslimhinde-, kæbe- og spytkirtelsygdomme og vurdere om eventuel supplerende diagnostisk udredning er relevant, herunder henvisning til specialist for diagnostik og/eller behandling
 • diskutere betydningen af supplerende diagnostisk udredning i specialistregi
 • redegøre for medicinsk behandling af ældre, herunder den potentielle indflydelse på den orale sundhedstilstand, forholdsregler ved ordination af medicin til ældre, samt den medicinske behandlings indflydelse på tandplejesituationen
 • begrunde og gennemføre ikke-kirurgisk behandling af de i kurset inkluderede sygdomme i mundslimhinden ud fra kendskab til terapeutiske principper og muligheder, herunder medicininteraktioner
 • vurdere kæbeforandringer med henblik på klassifikation, diagnose og sygdomsforløb på baggrund af anamnese samt kliniske og histopatologiske fund, herunder vurdere om der skal henvises til specialist

 

Kompetence

 • anvende oral patologisk og oral medicinsk terminologi på en korrekt og forståelig måde med henblik på journalføring og kommunikation med andre i sundhedssektoren
 • optage en struktureret anamnese og foretage en korrekt klinisk undersøgelse og udredning med henblik på diagnostik af mundslimhinde-, kæbe- og spytkirtelsygdomme
 • fortolke og tage hensigtsmæssig aktion på histologiske beskrivelser af vævsprøver fra tandlægens arbejdsområde
 • udføre diagnostik og ikke-kirurgisk behandling af de almindeligste mundslimhinde- og spytkirtelsygdomme under relevant hensyn til patientens almene helbred, medicinindtag og eventuelle tidligere behandling
 • beslutte om en mundslimhinde- eller spytkirtelsygdom skal henvises til anden instans i sundhedssystemet med henblik på diagnostik og/eller behandling
 • informere patienter om sygdomme i mundslimhinde, kæber og spytkirtler på korrekt og for lægmand forståelig måde
 • udføre diagnostik, i samråd med andre fagområder på odontologiuddannelsen såfremt det er relevant, herunder planlægge behandling af kæbesygdomme under hensyn til patientens almene helbred, medicinindtag og eventuelle tidligere behandling, herunder beslutte om en patient skal henvises til en anden instans i sundhedssystemet med henblik på diagnostik og/eller behandling
 • tage ansvar for patientens orale sundhed i bredeste forstand og finde det naturligt at tilskynde patienter at søge behandling for erkendte sundhedsproblemer, der ligger uden for tandlægens arbejdsområde
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • skabe et godt arbejdsklima for medstuderende og alle medarbejdergrupper, herunder efterleve SUNDs etiske kodeks
 • indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation

Anbefalet lærebog: 

Oral and Maxillofacial Pathology, seneste udg. Neville et al.

Burket's Oral Medicine, seneste udg., Michael Glick

Synopser og artikler (på Absalon)

Kursus i oral patologi og medicin 1
Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning og kliniske øvelser
Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres ved integreret eksamen i oral kirurgi, oral patologi og medicin på 4. semester på kandidatuddannelsen
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 15
 • Holdundervisning
 • 12
 • Forberedelse (anslået)
 • 60
 • Praktiske øvelser
 • 6
 • I alt
 • 93
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Deltagelse i øvelsesundervisning
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for ætiologi, patogenese, epidemiologi og histopatologi for de i kurset inkluderede sygdomme i mundslimhinde, kæber og spytkirtler
 • redegøre for sygdomsklassifikationer, kliniske forandringer, symptomer og sygdomsforløb på baggrund af viden om ætiologi, patogenese, epidemiologi og histopatologi
 • redegøre for indikation og anvendelse af diagnostiske metoder inden for fagområdet, herunder undersøgelse af vævsprøver og udstrygningspræparater samt histokemiske og immunpatologiske metoder
 • forstå betydningen af en struktureret anamneseoptagelse med henblik på udredning af mundslimhinde-, kæbe- og spytkirtelsygdomme
 • redegøre for almensygdommes manifestationer og medicinske behandlingsbetingede bivirkninger i mundslimhinde, kæber og spytkirtler og betydningen heraf for oral diagnostik og behandling
 • redegøre for morfologiske og fysiologiske aldersrelaterede ændringer i mundslimhinde og spytkirtler, og betydningen heraf for oral diagnostik og behandling
 • redegøre for ikke-kirurgisk behandling af de i kurset inkluderede mundslimhindesygdomme ud fra kendskab til terapeutiske principper og muligheder, herunder medicininteraktioner
 • beskrive principper for datasikkerhed, elektronisk datahåndtering, inklusiv hvordan man strukturerer kliniske og parakliniske registreringer på en transperant måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning

 

Færdighed

 • foretage en struktureret anamnese med henblik på udredning af sygdomme i mundslimhinde, kæber og spytkirtler
 • forstå og fortolke histologiske beskrivelser af vævsprøver fra tandlægens arbejdsområde
 • diagnosticere mundslimhinde-, kæbe- og spytkirtelsygdomme og vurdere om eventuel supplerende diagnostisk udredning er relevant, herunder henvisning til specialist for diagnostik og/eller behandling
 • diskutere betydningen af supplerende diagnostisk udredning i specialistregi
 • redegøre for medicinsk behandling af ældre, herunder den potentielle indflydelse på den orale sundhedstilstand, forholdsregler ved ordination af medicin til ældre, samt den medicinske behandlings indflydelse på tandplejesituationen
 • begrunde og gennemføre ikke-kirurgisk behandling af de i kurset inkluderede sygdomme i mundslimhinden ud fra kendskab til terapeutiske principper og muligheder, herunder medicininteraktioner
 • vurdere kæbeforandringer med henblik på klassifikation, diagnose og sygdomsforløb på baggrund af anamnese samt kliniske og histopatologiske fund, herunder vurdere om der skal henvises til specialist

 

Kompetence

 • anvende oral patologisk og oral medicinsk terminologi på en korrekt og forståelig måde med henblik på journalføring og kommunikation med andre i sundhedssektoren
 • optage en struktureret anamnese og foretage en korrekt klinisk undersøgelse og udredning med henblik på diagnostik af mundslimhinde-, kæbe- og spytkirtelsygdomme
 • fortolke og tage hensigtsmæssig aktion på histologiske beskrivelser af vævsprøver fra tandlægens arbejdsområde
 • udføre diagnostik og ikke-kirurgisk behandling af de almindeligste mundslimhinde- og spytkirtelsygdomme under relevant hensyn til patientens almene helbred, medicinindtag og eventuelle tidligere behandling
 • beslutte om en mundslimhinde- eller spytkirtelsygdom skal henvises til anden instans i sundhedssystemet med henblik på diagnostik og/eller behandling
 • informere patienter om sygdomme i mundslimhinde, kæber og spytkirtler på korrekt og for lægmand forståelig måde
 • udføre diagnostik, i samråd med andre fagområder på odontologiuddannelsen såfremt det er relevant, herunder planlægge behandling af kæbesygdomme under hensyn til patientens almene helbred, medicinindtag og eventuelle tidligere behandling, herunder beslutte om en patient skal henvises til en anden instans i sundhedssystemet med henblik på diagnostik og/eller behandling
 • tage ansvar for patientens orale sundhed i bredeste forstand og finde det naturligt at tilskynde patienter at søge behandling for erkendte sundhedsproblemer, der ligger uden for tandlægens arbejdsområde
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • skabe et godt arbejdsklima for medstuderende og alle medarbejdergrupper, herunder efterleve SUNDs etiske kodeks
 • indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation