SODK19024U Pædodonti og klinisk genetik 1

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Paedodontics and Clinical Genetics 1

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 2. semester - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende forudsætninger for som tandlæge at kunne identificere, formulere og løse problemer i børne- og ungdomstandplejen i overensstemmelse med de krav, der stilles til børne- og ungdomstandplejen samt have kendskab til og kunne henvise til og benytte specialtandpleje, regionstandpleje, videnscentre m.m. i forhold til relevante patientkategorier. Herunder skal den studerende kunne redegøre for og diskutere anvendelsen af almene psykologiske og pædagogiske principper i relation til forebyggende og behandlende børne- og ungdomstandpleje. Endvidere skal den studerende kunne identificere og redegøre for medfødte og erhvervede afvigelser i tand-, kæbe- og ansigtsudviklingen, herunder de genetiske aspekter af medfødte sygdomme.
Kurset skal ligeledes give den studerende forudsætninger for som tandlæge at kunne identificere, formulere og løse problemer i børne- og ungdomstandplejen i overensstemmelse med de krav, der stilles til børne- og ungdomstandplejen, samt have kendskab til og kunne henvise til og benytte specialtandpleje, regionstandpleje, videnscentre m.m. i forhold til relevante patient kategorier. Herunder skal den studerende kunne redegøre for og diskutere anvendelsen af almene psykologiske og pædagogiske principper i relation til forebyggende og behandlende børne- og ungdomstandpleje. Endvidere skal den studerende kunne identificere og redegøre for medfødte og erhvervede afvigelser i tand-, kæbe- og ansigtsudviklingen, herunder de genetiske aspekter af medfødte sygdomme.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for cariesætiologi, cariesprogression, cariesdiagnostik, indikation for cariesprofylaktiske tiltag, restaurerende cariesbehandling, endodonti og ekstraktioner
 • redegøre for diagnostik og behandling af tandtraumer (primære og permanente tænder) herunder prognose og helingskomplikationer
 • redegøre for diagnostik og behandling af Molar Incisiv Hypomineralisation
 • redegøre for indikation og anvendelse af lokalanalgesi, generel analgesi, sedering og generel anæstesi
 • redegøre for tanderuption og tandskifte, og afvigelser herfra
 • beskrive principper for datasikkerhed, elektronisk datahåndtering, inklusiv hvordan man strukturerer kliniske og parakliniske registreringer på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning


Færdighed

 • optage relevant anamnese herunder en psykologisk og social anamnese, foretage cariesdiagnostik
 • forklare klinisk introduktionsrutine, kunne redegøre for etablering af optimal kommunikation med et barn, beskrive acceptgradueringers indhold
 • redegøre for indikation og gennemføre profylaktiske tiltag, restaurerende cariesbehandling, endodonti og ekstraktioner
 • redegøre for indikation og anvende lokalanalgesi, herunder type og farmaka og generel analgesi
 • redegøre for indikation og anvendelse af sedering
 • diagnosticere afvigelser/forstyrrelser i tanderuption, tandskifte og okklusionsudvikling, herunder tvangsføring og tandvandringer og evt. behandling deraf og /eller henvisning til relevant regi

 

Kompetence

 • udvise empati, forståelse og respekt for barnet som patient og være velforberedt i den kliniske situation, udvise imødekommende og informativ kommunikation til barnets ledsager
 • udvise faglig og etisk ansvarlighed overfor barn, behandling, behandlingsteam og ledsager
 • planlægge og gennemføre tandbehandling på børn med acceptgrad 3 og 2 (sanering, smertefri behandling, profylakse)
 • foretage diagnostik af tandtraumer og helingskomplikationer
 • foretage diagnostik og behandling af Molar Incisiv Hypomineralisation
 • redegøre for, planlægge og gennemføre klinisk introduktionsrutine på et barn med accept 3 og 2 og etablere en optimal kommunikation med barnet
 • vurdere cariesprogression og medinddrage denne, når der planlægges behandling
 • kunne gennemføre en prævisitation til ortodontisk visitation
 • udvise mødestabilitet og melde afbud i tilfælde af forfald
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne herunder empati overfor patienten medfølgende pårørende og deres situation
 • udvise overblik over patienten og patientens behov ud fra læsning af journalen, samt kunne kommunikere dette til underviseren i fagtermer og til forædre/værge i lægmandssprog, og til patienten (barnet/den unge) i et til patienten aldersvarende lægmandssprog, samt udvise børnekompetence i situationen
 • skabe et godt arbejdsklima for medstuderende og alle medarbejdergrupper, herunder efterleve SUNDs etiske kodeks
 • indgive patienten og dennes forældre/værge tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation (børnekompetence), samt kunne opsøge egen læring ved patientafbud

Der henvises til kurset absalonside inklusiv vejledende litteraturliste.

Kursus i Anæstesiologi
Dialogbaseret holdundervisning, forelæsninger, øvelser og kliniske øvelser
Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved eksamen i pædodonti og klinisk genetik på 3. semester.

Det er et krav at den studerende har en ren børneattest for at deltage i kurset. Denne indhentes af Københavns Universitet.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 16
 • Holdundervisning
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 104
 • Klinik
 • 90
 • I alt
 • 220
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Deltagelse i øvelsesundervisning, aflevering af opgaver samt beståede tests
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for cariesætiologi, cariesprogression, cariesdiagnostik, indikation for cariesprofylaktiske tiltag, restaurerende cariesbehandling, endodonti og ekstraktioner
 • redegøre for diagnostik og behandling af tandtraumer (primære og permanente tænder) herunder prognose og helingskomplikationer
 • redegøre for diagnostik og behandling af Molar Incisiv Hypomineralisation
 • redegøre for indikation og anvendelse af lokalanalgesi, generel analgesi, sedering og generel anæstesi
 • redegøre for tanderuption og tandskifte


Færdighed

 • optage relevant anamnese herunder en psykologisk og social anamnese, foretage cariesdiagnostik
 • forklare klinisk introduktionsrutine, kunne redegøre for etablering af optimal kommunikation med et barn, beskrive acceptgradueringers indhold
 • redegøre for indikation og gennemføre profylaktiske tiltag, restaurerende cariesbehandling, endodonti og ekstraktioner
 • redegøre for indikation og anvende lokalanalgesi, herunder type og farmaka og generel analgesi
 • redegøre for indikation og anvendelse af sedering
 • diagnosticere forstyrrelser i tanderuption, tandskifte og okklusionsudvikling, herunder tvangsføring og tandvandringer og evt. behandling deraf og /eller henvisning til relevant regi
   

Kompetence

 • planlægge og gennemføre tandbehandling på børn med acceptgrad 3 og 2 (sanering, smertefri behandling, profylakse)
 • foretage diagnostik af tandtraumer og helingskomplikationer
 • foretage diagnostik og behandling af Molar Incisiv Hypomineralisation
 • redegøre for, planlægge og gennemføre klinisk introduktionsrutine på et barn med accept 3 og 2 og etablere en optimal kommunikation med barnet
 • udvise empati, forståelse og respekt for barnet som patient og være velforberedt i den kliniske situation, udvise imødekommende og informativ kommunikation til barnets ledsager
 • udvise faglig og etisk ansvarlighed overfor barn, behandling, behandlingsteam og ledsager
 • vurdere cariesprogression og medinddrage denne, når der planlægges behandling
 • udvise mødestabilitet og melde afbud i tilfælde af forfald
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne herunder empati overfor patienten medfølgende pårørende og deres situation
 • udvise overblik over patienten og patientens behov ud fra læsning af journalen, samt kunne kommunikere dette til underviseren i fagtermer og til forædre/værge i lægmandssprog, og til patienten (barnet/den unge) i et til patienten aldersvarende lægmandssprog, samt udvise børnekompetence i situationen
 • skabe et godt arbejdsklima for medstuderende og alle medarbejdergrupper, herunder efterleve SUNDs etiske kodeks
 • indgive patienten og dennes forældre/værge tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation (børnekompetence), samt kunne opsøge egen læring ved patientafbud