SODK19023U Oral rehabilitering 2

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Oral Rehabilitation 2

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 2. semester - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset består af to delelementer: indirekte restaureringer og aftagelig protetik.

Indirekte restaureringer
Ved afslutningen af øvelsesforløbet på 2. semester skal den studerende have opnået en vis erfaring i at vurdere behandlingsindikation og forklare biologiske reaktioner og biomekaniske forhold samt kliniske procedurer i forbindelse med fremstilling af indirekte restaureringer (kroner og broer). De kliniske øvelser skal give de studerende erfaring i at behandle patienter med kroner og mindre broer.

Aftagelig protetik
Ved afslutningen af kurset skal den studerende have opnået forståelse for og være i stand til at anvende principperne for fremstilling af aftagelige proteser i patientbehandlingen.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for prognose for behandling med kroner og broer
 • reflektere over og erkende vigtigheden af en kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd
 • reflektere over og erkende og acceptere at indsigt og omhu er medbestemmende for kvaliteten af kroner og broer
 • beskrive anvendelse, indikation, komplikationer og prognose af forskellige typer af aftagelige proteser herunder helproteser
 • forstå og forklare arbejdsgangen ved fremstilling af helproteser
 • redegøre for kombinationsprotetik
 • forklare epidemiologiske undersøgelser og redegøre for faste og aftagelige proteser betydning for den orale livskvalitet
 • redegøre for hvordan den ældre patients fysiske og psykiske tilstand påvirker det protetiske behandlingsvalg
 • beskrive principper for datasikkerhed, elektronisk datahåndtering, inklusiv hvordan man strukturerer kliniske og parakliniske registreringer på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning

 

Færdighed

 • begrunde principper for præparationer til forskellige krone- og brotyper samt udføre disse på patient
 • begrunde formålet med provisoriske kroner og broer samt fremstille disse på patient
 • planlægge behandlingssekvenser og kommunikere med dentallaboratorium vedrørende laboratorietekniske arbejder
 • begrunde og anvende principper og metoder for tilpasning, cementering af krone og bro på patient
 • vurdere biologiske og tekniske forhold samt patientrelaterede forhold i forbindelse med krone- og brobehandling
 • vurdere kvaliteten af kroner og broer samt redegøre for, om der er behov for korrektion, reparation eller omlavning
   

Kompetence

 • i samarbejde med medstuderende at kunne udføre alle faser i fremstilling af indirekte restaureringer og aftagelige proteser
 • kunne koordinere og samarbejde omkring disse behandlinger med hjælpepersonale og dental laboratorie
 • den studerende skal selvstændig tage ansvar for at videreudvikle sig indenfor fagområdet
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • skabe et godt arbejdsklima for medstuderende og alle medarbejdergrupper, herunder efterleve SUNDs etiske kodeks
 • indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation
 • udvise kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd

Lærebøger, artikler og forelæsningsnoter (se absalon)

Kursus i oral rehabilitering 1
Kursus i anæstesiologi
Kursus i udvidet parodontologi 1
Klinisk øvelsesundervisning, dialogbaseret holdundervisning og forelæsninger
Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved eksamen i oral rehabilitering
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 4
 • Holdundervisning
 • 6
 • Forberedelse (anslået)
 • 52
 • Klinik
 • 90
 • I alt
 • 152
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Deltagelse i øvelsesundervisning
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for prognose for behandling med kroner og broer
 • reflektere over og erkende vigtigheden af en kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd
 • reflektere over og erkende og acceptere at indsigt og omhu er medbestemmende for kvaliteten af kroner og broer
 • beskrive anvendelse, indikation, komplikationer og prognose af forskellige typer af aftagelige proteser herunder helproteser
 • forstå og forklare arbejdsgangen ved fremstilling af helproteser
 • redegøre for kombinationsprotetik
 • forklare epidemiologiske undersøgelser og redegøre for faste og aftagelige proteser betydning for den orale livskvalitet
 • redegøre for hvordan den ældre patients fysiske og psykiske tilstand påvirker det protetiske behandlingsvalg
 • beskrive principper for datasikkerhed, elektronisk datahåndtering, inklusiv hvordan man strukturerer kliniske og parakliniske registreringer på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning

 

Færdighed

 • begrunde principper for præparationer til forskellige krone- og brotyper samt udføre disse på patient
 • begrunde formålet med provisoriske kroner og broer samt fremstille disse på patient
 • planlægge behandlingssekvenser og kommunikere med dentallaboratorium vedrørende laboratorietekniske arbejder
 • begrunde og anvende principper og metoder for tilpasning, cementering af krone og bro på patient
 • vurdere biologiske og tekniske forhold samt patientrelaterede forhold i forbindelse med krone- og brobehandling
 • vurdere kvaliteten af kroner og broer samt redegøre for, om der er behov for korrektion, reparation eller omlavning
   

Kompetence

 • i samarbejde med medstuderende at kunne udføre alle faser i fremstilling af indirekte restaureringer og aftagelige proteser
 • kunne koordinere og samarbejde omkring disse behandlinger med hjælpepersonale og dental laboratorie
 • den studerende skal selvstændig tage ansvar for at videreudvikle sig indenfor fagområdet
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • skabe et godt arbejdsklima for medstuderende og alle medarbejdergrupper, herunder efterleve SUNDs etiske kodeks
 • indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation
 • udvise kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd