SODK19018U Psykologi og adfærdsfag

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Psychology and Behavioral Sciences

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 1. semester - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende de nødvendige kundskaber inden for odontologisk relevante psykologiske emner, herunder perception, kognition, indlæring og hukommelse, motivation og emotioner, menneskets udvikling, personlighed og intelligens, social psykologi herunder patient-behandlerforholdet, sundheds- og sygdomsadfærd, sygdomsperception og sundhedsmodeller, smerte- og stressteori herunder coping, angst, samt misbrug og spiseforstyrrelser.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for rationalet bag den bio-psyko-sociale model og forbindelsesveje mellem psyke (hjerne) og soma (krop)
 • Diskutere sundhedsadfærd og sygdomsperception, herunder socialkognitive modeller, smerteteori, placebo, begreber og modeller knyttet til psykosomatik og somatisering, samt psykiske egenskaber som risikofaktorer
 • Beskrive, redegøre og diskutere for odontologisk relevante emner inden for perception, indlæringsteori, hukommelse og kognition
 • Redegøre for og diskutere motivation, herunder forskellige motivationsmodeller
 • Redegøre for og diskutere emotioner, herunder forståelse af angst i relation til sygdom
 • Redegøre for og diskutere væsentlige begreber i forbindelse med personlighedsteori og intelligensbegrebet
 • Definere og diskutere begrebet stress, samt kunne redegøre for, og diskutere stress-moderatorer
 • Redegøre for odontologisk relevante aspekter ved udviklingspsykologiske teorier i et livsforløbs perspektiv samt diskutere disse
 • Redegøre for relevante socialpsykologiske forhold og diskutere disse forholds betydning for den kliniske beslutningsproces, patientkontakt og patient-behandlerforholdet
 • Redegøre for og diskutere odontologisk relevante faktorer i relation til misbrug og spiseforstyrrelser
 • Beskrive principper for datasikkerhed, elektronisk datahåndtering, inklusiv hvordan man strukturerer kliniske og parakliniske registreringer på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning

 

Færdigheder

 • At kunne identificere, diskutere og bedømme psykologiske forhold knyttet til odontologistudiets øvrige fagelementer og klinisk praksis samt at kunne sammenligne og drøfte relevansen af disse
   

Kompetencer

 • Have tilegnet sig psykologisk viden i et omfang, der gør det muligt at kunne opsøge, tage kritisk stilling til, tilegne sig, diskutere og benytte psykologisk viden med relevans for den odontologiske praksis
 • Kunne samarbejde og kommunikere effektivt med andre faggrupper inden for sundhedsområdet.
 • Kunne gøre brug af psykologisk teori og viden i odontologisk virke
Forelæsninger og studenteraktiverende holdundervisning
Undervisningssproget er dansk – men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 25
 • Holdundervisning
 • 4
 • Forberedelse (anslået)
 • 105
 • Eksamen
 • 3
 • I alt
 • 137
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 3 timer
Prøveformsdetaljer
Den skriftelige opgave vil bestå af besvarelse af 2-4 spørgsmål. Eksamen vil afspejle den anbefalede litteratur
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Alle hjælpemidler tilladt.

Digitale noter (Det er tilladt at uploade noter til ITX-eksamen via digital eksamen. Du finder et link til denne funktion under din prøve i Digital Eksamen).

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for rationalet bag den bio-psyko-sociale model og forbindelsesveje mellem psyke (hjerne) og soma (krop)
 • Diskutere sundhedsadfærd og sygdomsperception, herunder socialkognitive modeller, smerteteori, placebo, begreber og modeller knyttet til psykosomatik og somatisering, samt psykiske egenskaber som risikofaktorer
 • Beskrive, redegøre for og diskutere odontologisk relevante emner inden for perception, indlæringsteori, hukommelse og kognition
 • Redegøre for og diskutere motivation, herunder forskellige motivationsmodeller
 • Redegøre for og diskutere emotioner, herunder forståelse af angst i relation til sygdom
 • Redegøre for og diskutere væsentlige begreber i forbindelse med personlighedsteori og intelligensbegrebet
 • Definere og diskutere begrebet stress, samt kunne redegøre for, og diskutere stress-moderatorer
 • Redegøre for odontologisk relevante aspekter ved udviklingspsykologiske teorier i et livsforløbsperspektiv samt diskutere disse
 • Redegøre for relevante socialpsykologiske forhold og diskutere disse forholds betydning for den kliniske beslutningsproces, patientkontakt og patient-behandler forholdet
 • Redegøre for og diskutere odontologisk relevante faktorer i relation til misbrug og spiseforstyrrelser
 • Beskrive principper for datasikkerhed, elektronisk datahåndtering, inklusiv hvordan man strukturerer kliniske og parakliniske registreringer på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning

 

Færdigheder

 • Identificere og bedømme psykologiske forhold knyttet til odontologistudiets øvrige fagelementer og klinisk praksis samt kunne sammenligne, diskutere og drøfte relevansen af disse
 • Gøre brug af psykologisk teori og viden i odontologisk virke
 • Tage kritisk stilling til, tilegne sig, diskutere og benytte psykologisk viden med relevans for den odontologiske praksis