SODK19014U Anæstesiologi

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Anaesthesiology

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 1. semester - obligatorisk

Kursusindhold

De studerende orienteres om fagligheden i det lægelige speciale anæstesiologi med særlig vægt på kontaktfladen mellem anæstesiologi og klinisk odontologi. Det væsentligste indhold i kursus er: anæstesispecialet, kvælstofforilteilt analgesi, herunder praktisk demonstration, præmedikation af børn og voksne samt valg af relevant smertekontrol.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for ASA score systemet samt principperne for universel anæstesi
 • redegøre for administration af kvælstofforilte-ilt analgesi samt præmedikation med sedativa på voksne og børn.
 • Beskrive principper for datasikkerhed, elektronisk datahåndtering, inklusiv hvordan man strukturerer kliniske og parakliniske registreringer på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning

 

Færdighed

 • registrere og agere adækvat på almindeligt forekommende bivirkninger i relation til kvælstofforilte-ilt analgesi
 • registrere og agere adækvat på almindeligt forekommende bevidstløshedstilstande samt herunder bivirkninger ved anvendelse af sedativa.

 

Kompetence

 • være orienteret om fagligheden i det lægelige speciale anæstesiologi med særlig vægt på kontaktfladen mellem anæstesiologi og klinisk odontologi.
Dialogbaseret holdundervisning, forelæsninger, prækliniske og kliniske øvelser og opgaveløsning.
Kurset afsluttes med kursusattest
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 5
 • Holdundervisning
 • 2
 • Forberedelse (anslået)
 • 15
 • Klinik
 • 3
 • I alt
 • 25
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Deltagelse og gennemførelse af kliniske øvelser i anæstesiologi
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for ASA score systemet samt principperne for universel anæstesi
 • redegøre for administration af kvælstofforilte-ilt analgesi samt præmedikation med sedativa på voksne og børn

 

Færdighed

 • registrere og agere adækvat på almindeligt forekommende bivirkninger i relation til kvælstofforilte-ilt analgesi
 • registrere og agere adækvat på almindeligt forekommende bevidstløshedstilstande samt herunder bivirkninger ved anvendelse af sedativa.

 

Kompetence

 • være orienteret om fagligheden i det lægelige speciale anæstesiologi med særlig vægt på kontaktfladen mellem anæstesiologi og klinisk odontologi