SODK19012U Udvidet plastiske restaureringer 1

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Advanced Direct Restorations 1

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 1. semester - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende en forståelse for de kliniske og biologiske aspekter omkring behandling af caries, fraktur, slid og misfarvning i de hårde tandvæv med plastiske restaureringsmaterialer og kemiske midler. Ved kursets afslutning skal den studerende kunne diskutere behandlingsbehov samt planlægge og udføre forebyggende og restorativ behandling efter non-invasive principper på voksne. Endeligt skal den studerende kunne vurdere og forklare biologiske hensyn i forbindelse med udførelse af behandlinger samt kunne fortolke kvalitet og holdbarhed af udførte behandlinger.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for kliniske, mikrobiologiske, histologiske og radiologiske forandringer i emalje, dentin og pulpa i relation til non-operativ og operativ behandling, herunder progressionsvurdering af carieslæsioner og defekter
 • redegøre for plastiske restaureringsmaterialers, provisoriske fyldningsmaterialers og isolationsmaterialers sammensætning og deres kemiske, fysiske og kliniske egenskaber
 • redegøre for plastiske restaureringsmaterialers, provisoriske fyldningsmaterialers og isolationsmaterialers kliniske og biologiske egenskaber
 • redegøre for indikation og behandling med plastiske restaureringsmaterialer, herunder reparation af gamle restaureringer
 • analysere prognose og funktionstid for udførte behandlinger med plastiske restaureringsmaterialer og kemiske midler
 • diskutere årsager til symptomgivende tilstande efter fyldningsterapi eller behandling med kemiske stoffer samt overveje forslag til behandling
 • redegøre for indikation/​​kontraindikation, effekt, bivirkninger og holdbarhed ved anvendelse af kemiske midler til behandling af misfarvede tænder
 • kende lovgivning vedrørende behandling med plastiske restaureringsmaterialer og kemiske midler
 • Kunne beskrive metoder til forebyggelse og behandling af cariessygdommen hos selvhjulpne og svækkede ældre

 • Beskrive principper for datasikkerhed, elektronisk datahåndtering, inklusiv hvordan man strukturerer kliniske og parakliniske registreringer på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning

 

Færdighed

 • vurdere hvornår der er indikation for anvendelse af plastiske restaureringsmaterialer eller kemiske midler ved behandling af caries, fraktur, slid, misfarvning og andre sygdomme i de hårde tandvæv samt udføre sådanne behandlinger
 • diagnosticere og beskrive årsager til symptomgivende tilstande efter fyldningsterapi samt vælge mellem forskellige behandlingsmuligheder
 • redegøre for anvendelse af plastiske restaureringsmaterialer til form og farveændring af tænder
 • vurdere årsager til pulpa- og gingivarelaterede sygdomme i forbindelse med fyldningsterapi samt kunne forebygge disse i forbindelse med fyldningsterapi
 • kunne vælge og udføre forebyggende og restorativ cariesbehandling på selvhjulpne ældre
 • anvende generelle infektionshygiejniske procedurer til at afbryde smittespredning på klinikken
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • skabe et godt arbejdsklima for medstuderende og alle medarbejdergrupper, herunder efterleve SUNDs etiske kodeks
 • indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation

 

Kompetence

 • redegøre for, hvornår non-operativ og operativ behandling er indiceret 
 • forholde sig til kvalitet af egen og tidligere udført fyldningsterapi samt redegøre for, om der er behov for korrektion eller omlavning
 • erkende at en kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd er nødvendig ved udførelse af patientbehandling
 • forholde sig til at indsigt, omhu og øvelse i forbindelse med patientbehandling har stor betydning for kvalitet af udførte behandlinger
 • redegøre for, hvorfor en etisk holdning er vigtig i forbindelse med æstetisk tandbehandling
Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning, øvelser på fantom og kliniske øvelser på patient, opgaveløsning samt multiple choice opgaver
Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres ligeledes ved eksamen i cariologi, plastiske restaureringer og endodonti på 2. semester kandidat.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 4
 • Praktiske øvelser
 • 6
 • Klinik
 • 48
 • I alt
 • 68
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
0 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Skriftlig stedprøve
Prøveformsdetaljer
Godkendt deltagelse i øvelser med og uden patient, opgaveløsning samt bestået multiple choice test
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur, interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for kliniske, mikrobiologiske, histologiske og radiologiske forandringer i emalje, dentin og pulpa i relation til non-operativ og operativ behandling, herunder progressionsvurdering af carieslæsioner og defekter
 • redegøre for plastiske restaureringsmaterialers, provisoriske fyldningsmaterialers og isolationsmaterialers sammensætning og deres kemiske, fysiske og kliniske egenskaber
 • redegøre for plastiske restaureringsmaterialers, provisoriske fyldningsmaterialers og isolationsmaterialers kliniske og biologiske egenskaber
 • redegøre for indikation og behandling med plastiske restaureringsmaterialer, herunder reparation af gamle restaureringer
 • analysere prognose og funktionstid for udførte behandlinger med plastiske restaureringsmaterialer og kemiske midler
 • diskutere årsager til symptomgivende tilstande efter fyldningsterapi eller behandling med kemiske stoffer samt overveje forslag til behandling
 • redegøre for indikation/​​kontraindikation, effekt, bivirkninger og holdbarhed ved anvendelse af kemiske midler til behandling af misfarvede tænder
 • kende lovgivning vedrørende behandling med plastiske restaureringsmaterialer og kemiske midler
 • Kunne beskrive metoder til forebyggelse og behandling af cariessygdommen hos selvhjulpne og svækkede ældre

 

Færdighed

 • vurdere hvornår der er indikation for anvendelse af plastiske restaureringsmaterialer eller kemiske midler ved behandling af caries, fraktur, slid, misfarvning og andre sygdomme i de hårde tandvæv samt udføre sådanne behandlinger
 • diagnosticere og beskrive årsager til symptomgivende tilstande efter fyldningsterapi samt vælge mellem forskellige behandlingsmuligheder
 • redegøre for anvendelse af plastiske restaureringsmaterialer til form og farveændring af tænder
 • vurdere årsager til pulpa- og gingivarelaterede sygdomme i forbindelse med fyldningsterapi samt kunne forebygge disse i forbindelse med fyldningsterapi
 • Kunne vælge og udføre forebyggende og restorativ cariesbehandling på selvhjulpne ældre
 • anvende generelle infektionshygiejniske procedurer til at afbryde smittespredning på klinikken
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • skabe et godt arbejdsklima for medstuderende og alle medarbejdergrupper, herunder efterleve SUNDs etiske kodeks
 • indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation

 

Kompetence

 • redegøre for, hvornår non-operativ og operativ behandling er indiceret 
 • forholde sig til kvalitet af egen og tidligere udført fyldningsterapi samt redegøre for, om der er behov for korrektion eller omlavning
 • erkende at en kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd er nødvendig ved udførelse af patientbehandling
 • forholde sig til at indsigt, omhu og øvelse i forbindelse med patientbehandling har stor betydning for kvalitet af udførte behandlinger
 • redegøre for, hvorfor en etisk holdning er vigtig i forbindelse med æstetisk tandbehandling