SODB16066U Klinisk oral fysiologi 2

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Clinical Oral Physiology 2

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 6. semester - obligatorisk
 

 

Kursusindhold

Hovedindholdet i kurset er lokale og generelle lidelser med TMD samt differentialdiagnoser. Det udgør en fortsættelse af Klinisk Oral Fysiologi 1. 
Nedsat og hæmmet kæbefunktion, ændrede okklusionsforhold samt ansigtssmerter og hovedpine kan være tegn på degenerative lidelser i kæbeleddet og myalgi/myoser i tyggemusklerne, som uden større vanskelighed kan behandles i almen tandlægepraksis eller kommunal tandpleje. Imidlertid kan sådanne symptomer også være følgetilstande til eller ledsage en række andre lokale eller generelle lidelser. Det er derfor væsentligt også at have kendskab til sådanne lidelser, differentialdiagnostiske forhold samt behandling eller indikation for henvisning.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for lokale og generelle lidelser med TMD 
 • redegøre for observation og farmakologisk, fysiurgisk eller okklusal terapi ved de almindeligste former for TMD og generelle lidelser med TMD 
 • Redegøre for aldersrelateret variation og forandring i tyggemuskler, kæbeled og tandsystem og deres betydning for temporomandibulær dysfunktion og behandling

 

Færdighed

 • diskuterer differentialdiagnostiske overvejelser med henblik på nedsat eller hæmmet kæbefunktion, ændrede okklusionsforhold, tandslid samt ansigtssmerter og hovedpine 
 • diskutere indikation, virkningsmåder og prognose for behandling
   

Kompetence

 • erkende, registrere, fortolke og reagere adækvat på afvigelser i det kliniske billede, der tyder på en anden baggrund for symptomer og undersøgelsesfund end degenerative lidelser i kæbeleddet og myoser/myalgi fra tyggemusklerne
 • vurdere hvornår der er behov for supplerende undersøgelser
 • bedømme sygdomskarakteristika og undersøgelser til at identificere tilstande med lignende symptomer og fund, men med anden baggrund end degenerative lidelser i kæbeleddet og myoser fra tyggemusklerne, og vurdere, hvornår der er behov for henvisning til anden instans
 • informere om tilstandene på baggrund af deres naturlige forløb
 • observere eller foranstalte, udføre eller ordinere farmakologisk, fysiurgisk eller okklusal terapi ved de almindeligste former for TMD og generelle lidelser med TMD
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • skabe et godt arbejdsklima for medstuderende og alle medarbejdergrupper, herunder efterleve SUNDs etiske kodeks
 • indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation
Kursus i klinisk oral fysiologi 1
Dialogbaseret holdundervisning, forelæsninger, kliniske øvelser og konferencer
Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved eksamen i klinisk oral fysiologi og OSKE eksamen
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 9
 • Forberedelse (anslået)
 • 42
 • Praktiske øvelser
 • 24
 • Øvelser
 • 7
 • Eksamen
 • 3
 • I alt
 • 85
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
0 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Prøveformsdetaljer
Godkendt deltagelse i kliniske øvelser, herunder konferencer og dialogbaseret holdundervisning
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for lokale og generelle lidelser med TMD 
 • redegøre for observation og farmakologisk, fysiurgisk eller okklusal terapi ved de almindeligste former for TMD og generelle lidelser med TMD 
 • Redegøre for aldersrelateret variation og forandring i tyggemuskler, kæbeled og tandsystem og deres betydning for temporomandibulær dysfunktion og behandling

 

Færdighed

 • diskuterer differentialdiagnostiske overvejelser med henblik på nedsat eller hæmmet kæbefunktion, ændrede okklusionsforhold, tandslid samt ansigtssmerter og hovedpine 
 • diskutere indikation, virkningsmåder og prognose for behandling
   

Kompetence

 • erkende, registrere, fortolke og reagere adækvat på afvigelser i det kliniske billede, der tyder på en anden baggrund for symptomer og undersøgelsesfund end degenerative lidelser i kæbeleddet og myoser/myalgi fra tyggemusklerne
 • vurdere hvornår der er behov for supplerende undersøgelser
 • bedømme sygdomskarakteristika og undersøgelser til at identificere tilstande med lignende symptomer og fund, men med anden baggrund end degenerative lidelser i kæbeleddet og myoser fra tyggemusklerne, og vurdere, hvornår der er behov for henvisning til anden instans
 • informere om tilstandene på baggrund af deres naturlige forløb
 • observere eller foranstalte, udføre eller ordinere farmakologisk, fysiurgisk eller okklusal terapi ved de almindeligste former for TMD og generelle lidelser med TMD 
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • skabe et godt arbejdsklima for medstuderende og alle medarbejdergrupper, herunder efterleve SUNDs etiske kodeks
 • indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 3 timer med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen

Kursus i klinisk oral fysiologi 2

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • forklare begrebet temporomandibulær dysfunktion (TMD) og redegøre for epidemiologiske og ætiologiske forhold ved de almindeligste former for TMD
 • redegøre for karakteristiske symptomer og fund ved degenerative lidelser i kæbeleddet, myoser/myalgi i tyggemusklerne og tandslid og deres patogenese og kliniske forløb, herunder anatomiske, bileddiagnostiske og funktionelle forandringer
 • redegøre for diagnostiske metoder og klassifikation af de almindeligste TMD tilstande
 • redegøre for generelle lidelser med TMD 
 • redegøre for patientinformation, farmakologisk, fysiurgisk eller okklusal terapi samt behov for supplerende undersøgelser ved de almindeligste former for TMD og generelle lidelser med TMD 
   

Færdigheder

 • diskutere differentialdiagnostiske overvejelser med henblik på nedsat eller hæmmet kæbefunktion, ændrede okklusionsforhold, tandslid samt ansigtssmerter og hovedpine 
 • diskutere indikation, virkningsmåder, bivirkninger  og prognose for behandling af TMD
   

Kompetencer

 • kombinere viden og begreber vedrørende forekomst af TMD i befolkningen, disponerende, initierende og vedligeholdende faktorer, sygdomsudvikling herunder klinisk forløb samt anatomiske, billeddiagnostiske og funktionelle forandringer
 • bedømme sygdomskarakteristika og undersøgelser til at identificere tilstande med lignende symptomer og fund, men med anden baggrund end degenerative lidelser i kæbeleddet og myoser fra tyggemusklerne, og vurdere, hvornår der er behov for henvisning til anden instans