SODB16059U Præklinisk kursus i indirekte enkelttandsrestaureringer

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Preclinical course in Indirect Restorations

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 5. semester - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende en indledende forståelse for indirekte enkelttandsrestaureringer, herunder materialemæssige egenskaber og materialernes anvendelse. Under vejledning skal den studerende udføre præparationer samt lære aftrykstagning og modelfremstilling til indirekte enkelttandsrestaureringer i metal eller keramik.
Kurset gennemføres i et tværfagligt samarbejde mellem fagene cariologi, oral rehabilitering og dentalmaterialer.
Det væsentligste indhold i kurset omfatter materialelære samt praktiske øvelser på fantom vedrørende onlays og kroner i enkelttænder.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus i forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for sammensætning, kemiske, fysiske, biologiske og kliniske egenskaber for materialer til indirekte restaureringer i metal og keramik
 • Redegøre for procedurer til fremstilling af indirekte enkelttandsrestaureringer i metal og keramik
 • Beskrive principper for datasikkerhed, elektronisk datahåndtering, inklusiv hvordan man strukturerer kliniske og parakliniske registreringer på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning


Færdigheder

 • Anvende principper for præparation til indirekte enkelttandsrestaureringer
 • Anvende principper og metoder for aftryk til indirekte enkelttandsrestaureringer, samt tolke et aftryks kvalitet
 • Anvende principper og metoder til fremstilling af modeller til indirekte enkelttandsrestaureringer


Kompetencer                   

 • Udføre præparationer til onlays og kroner i metal og keramik
 • Udføre aftrykstagning til indirekte enkelttandsrestaureringer
 • Fremstille modeller til indirekte enkelttandsrestaureringer
 • Skabe et godt arbejdsklima for medstuderende og alle medarbejdergrupper, herunder efterleve SUNDs etiske kodeks
 • Organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
Præklinisk kursus i materialelære og fyldningsterapi
Kursus i klinisk introduktion
Kursusattest i Kursus i oral radiologi 1
Forelæsninger, øvelser på fantom, opgaveløsning
Kurset afsluttes med kursusattest
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 3
 • Klinik
 • 30
 • I alt
 • 33
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
0 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Kursusattest gives på baggrund af godkendt præklinisk test, deltagelse i øvelser på fantom og opgaveaflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for sammensætning, kemiske, fysiske, biologiske og kliniske egenskaber for materialer til indirekte restaureringer i metal og keramik
 • Redegøre for procedurer til fremstilling af indirekte enkelttandsrestaureringer i metal og keramik


Færdigheder

 • Anvende principper for præparation til indirekte enkelttandsrestaureringer
 • Anvende principper og metoder for aftryk til indirekte enkelttandsrestaureringer, samt tolke et aftryks kvalitet
 • Anvende principper og metoder til fremstilling af modeller til indirekte enkelttandsrestaureringer

 

Kompetencer                   

 • Udføre præparationer til onlays og kroner i metal og keramik
 • Udføre aftrykstagning til indirekte enkelttandsrestaureringer
 • Fremstille modeller til indirekte enkelttandsrestaureringer
 • Skabe et godt arbejdsklima for medstuderende og alle medarbejdergrupper, herunder efterleve SUNDs etiske kodeks
 • Organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne