SODB16053U Klinisk oral fysiologi 1

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Clinical Oral Physiology 1

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 5. semester - obligatorisk

Kursusindhold

Hovedindholdet i kurset er temporomandibulær dysfunktion (TMD), kæbeleddets funktion og patologi, herunder underkæbens mobilitet, tyggemuskler, herunder muskelaktivitet, -smerter og -lidelser, hovedpineformer og kroniske orofaciale smerter samt okklusion og attrition. 

Nedsat eller hæmmet kæbefunktion samt ansigtssmerter og hovedpine er karakteristisk for TMD. Det hører med til det odontologiske arbejdsområde at kunne diagnosticere og behandle sådanne patienter. Kurset omfatter nosografi, epidemiologi, ætiologi, patogenese ved de almindeligste former for TMD, og de kliniske øvelser på 5. semester sigter mod at opøve basale færdigheder inden for området. 

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • forklare begrebet temporomandibulær dysfunktion (TMD) og redegøre for epidemiologiske og ætiologiske forhold ved de almindeligste former for TMD
 • redegøre for karakteristiske symptomer og fund ved artralgi, biomekaniske og degenerative lidelser i kæbeleddet, myalgi i tyggemusklerne og tandslid og deres patogenese og kliniske forløb, herunder anatomiske, billeddiagnostiske og funktionelle forandringer
 • redegøre for diagnostiske metoder og klassifikation af de almindeligste TMD tilstande
 • redegøre for observation og farmakologisk, fysiurgisk eller okklusal terapi ved de almindeligste former for TMD
 • Redegøre for aldersrelateret variation og forandring i tyggemuskler, kæbeled og tandsystem og deres betydning for temporomandibulær dysfunktion og behandling
 • Beskrive principper for datasikkerhed, elektronisk datahåndtering, inklusiv hvordan man strukturerer kliniske og parakliniske registreringer på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning

 

Færdighed

 • diskutere indikation, virkningsmåder, bivirkninger  og prognose for behandling af TMD
   

Kompetence

 • genkende, registrere, fortolke og reagere adækvat på afvigelser fra normalvariationen
 • observere og foranstalte farmakologisk, fysiurgisk eller okklusal terapi ved de almindeligste former for TMD 
 • informere om tilstandene på baggrund af deres naturlige forløb
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • skabe et godt arbejdsklima for medstuderende og alle medarbejdergrupper, herunder efterleve SUNDs etiske kodeks
 • indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation
Eksamen i oral struktur og funktion
Kursus i klinisk introduktion
Eksamen i organernes struktur og funktion i den raske og den syge krop
Dialogbaseret holdundervisning, forelæsninger, kliniske øvelser herunder quizzer og konferencer
Kurset afsluttes ved kursusattest samt evalueres ved eksamen i klinisk oral fysiologi og OSKE
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 7
 • Forberedelse (anslået)
 • 43
 • Øvelser
 • 5
 • Klinik
 • 48
 • I alt
 • 103
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
For at opnå kursusattest skal den studerende bestå en præklinisk prøve inden patientbehandling samt godkendt deltagelse i kliniske øvelser, herunder konferencer, og dialogbaseret holdundervisning.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • forklare begrebet temporomandibulær dysfunktion (TMD) og redegøre for epidemiologiske og ætiologiske forhold ved de almindeligste former for TMD
 • redegøre for karakteristiske symptomer og fund ved artralgi, biomekaniske og degenerative lidelser i kæbeleddet, myalgi i tyggemusklerne og tandslid og deres patogenese og kliniske forløb, herunder anatomiske, billeddiagnostiske og funktionelle forandringer
 • redegøre for diagnostiske metoder og klassifikation af de almindeligste TMD tilstande
 • redegøre for observation og farmakologisk, fysiurgisk eller okklusal terapi ved de almindeligste former for TMD
 • Redegøre for aldersrelateret variation og forandring i tyggemuskler, kæbeled og tandsystem og deres betydning for temporomandibulær dysfunktion og behandling

 

Færdighed

 • diskutere indikation, virkningsmåder, bivirkninger  og prognose for behandling af TMD
   

Kompetence

 • genkende, registrere, fortolke og reagere adækvat på afvigelser fra normalvariationen
 • observere og foranstalte farmakologisk, fysiurgisk eller okklusal terapi ved de almindeligste former for TMD 
 • informere om tilstandene på baggrund af deres naturlige forløb