SODB16050U Cariologisk grundkursus

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Course in Basic Cariology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 5. semester - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende forståelse for forebyggelse af caries, sygdommens diagnostik og behandling samt sætte den studerende i stand til at vurdere og begrunde indsatsen over for caries med baggrund i viden om sygdommens natur, ætiologi og patogenese. Kurset gennemføres af fagområdet cariologi. Hovedvægten i undervisningen ligger på forebyggelsesmæssige-, ætiologiske-, patogenetiske-, kliniske og røntgenologiske forhold vedrørende caries.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for sygdommens forekomst i befolkningen ved hjælp af DMFS-/DMFT-indekset
 • Redegøre for de væsentlige forhold og samspillet mellem disse, der er af betydning ved initiering og udvikling af caries i emaljen, cement og dentin
 • Redegøre for cariesprocessens kliniske, radiologiske og histologiske billede og kriterier for diagnostik af caries
 • Redegøre for de principielle forskelle, ætiologisk og klinisk, mellem cariesskader og erosionsskader
 • Redegøre for relevansen af risikovurdering ved cariessygdom
 • Redegøre for principper for hvordan caries kan forebygges, herunder også dental fluorose
 • Redegør for hvilke risiko- og diagnose relaterede behandlinger der er og  hvornår de skal bruges
 • Beskrive principper for datasikkerhed, elektronisk datahåndtering, inklusiv hvordan man strukturerer kliniske og parakliniske registreringer på en transperant måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning
 • Have kendskab til forskellige studiedesign for kliniske undersøgelser indenfor det cariologiske område
Kursus i klinisk introduktion
Eksamen i biokemi
Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning og skriftlige opgaver
Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres ved OSKE eksamen
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 16
 • Holdundervisning
 • 6
 • Forberedelse (anslået)
 • 44
 • I alt
 • 66
Kollektiv
Point
0 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Kursusattest på baggrund af godkendte skriftlige opgaver
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne

Viden

 

 • Redegøre for sygdommens forekomst i befolkningen ved hjælp af DMFS-/DMFT-indekset
 • Redegøre for de væsentlige forhold og samspillet mellem disse, der er af betydning ved initiering og udvikling af caries i emaljen, cement og dentin
 • Redegøre for cariesprocessens kliniske, radiologiske og histologiske billede og kriterier for diagnostik af caries
 • Redegøre for de principielle forskelle, ætiologisk og klinisk, mellem cariesskader og erosionsskader
 • Redegøre for relevansen af risikovurdering ved cariessygdom
 • Redegøre for principper for hvordan caries kan forebygges, herunder også dental fluorose
 • Redegør for hvilke risiko- og diagnose relaterede behandlinger der er og  hvornår de skal bruges
 • Beskrive principper for datasikkerhed, elektronisk datahåndtering, inklusiv hvordan man strukturerer kliniske og parakliniske registreringer på en transperant måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning
 • Have kendskab til forskellige studiedesign for kliniske undersøgelser indenfor det cariologiske område