SODB16047U Kursus i klinisk introduktion

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Course in Clinical Introduction

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 4. semester - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset skal introducere den studerende til at færdes i det klinisk-odontologiske miljø og forebygge smittespredning på klinikken. Herudover indeholder kurset emnerne klinisk adfærd, håndtering af patienter, journalisering af relevante anamnestiske oplysninger, plak, calculus og kliniske forandringer ved gingivitis og caries. Endvidere øvelse i røntgen bite-wing-optagelser. Kurset indeholder også en mentorordning, hvor den studerende skal følge en studerende på kandidatuddannelsen mhp. introduktion til klinikken herunder journalføring, mundhygiejneinstruktion, afpudsninger supragingival depuration og ikke invasive cariesbehandlinger.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Være bekendt med undersøgelsesmetodens systematik
 • Være bekendt med værdien af arbejdshygiejne
 • Være bekendt med mundhulens normale anatomiske strukturer
 • Være bekendt med tændernes nominuklartur og morfologi
 • Være bekendt med årsager til og udvikling af gingivitis og caries
 • Være bekendt med forskellige mundhygiejnemidler og –metoder med henblik på standsning og forebyggelse af plak-inducerede sygdomme i tænder og parodontium
 • Være bekendt med overordnede behandlingsmuligheder for plakinducerede sygdomme
 • Forklare normale anatomiske strukturers udseende på intraorale røntgenfilm
 • Forklare og illustrere dannelsen og opbygningen af calculus
 • Forklare den principielle opbygning og anvendelse af håndinstrumenter og ultralydsinstrumenter til anvendelse ved professionel tandrengøring

 

Færdighed

 • Udføre arbejde efter hygiejniske foreskrifter
 • Anvende instrumenter på korrekt måde indledningsvis på fantom derefter på medstudenter og på patienter

 

i samarbejde med en kandidatstuderende skal den studerende kunne:

 • Optage en anamnese
 • Optage journal på patienter
 • Foretage en intraoral undersøgelse
 • Indføre relevante anamnestiske informationer i journalen
 • Identificere, registrere og drøfte forekomsten af supra- og let tilgængelig subgingival plak og calculus
 • Identificere, registrere og drøfte de kliniske forandringer ved gingivitis og caries
 • Anvende hånd- og roterende instrumenter til fjernelse af hårde og bløde supragingivale belægninger

 

Kompetence

 • Overføre viden om normal anatomi og sygdomme i tænder og parodontium til diagnostisk praksis
 • Deltage i teamarbejde med medstuderende og ældre studerende
 • Organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • Skabe et godt arbejdsklima for medstuderende og alle medarbejdergrupper, herunder efterleve SUNDs etiske kodeks
 • Indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation
Kursus i klinisk oral anatomi og hygiejne
Eksamen i hovedets, halsens og centralnervesystemets anatomi
Dialogbaseret holdundervisning og kliniske øvelser med fokus på undersøgelsesmetoder på medstuderende og patienter
Kurset afsluttes med kursusattest
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Holdundervisning
 • 3
 • Forberedelse (anslået)
 • 44
 • Praktiske øvelser
 • 6
 • Klinik
 • 69
 • I alt
 • 132
Kollektiv
Point
0 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Deltagelse i øvelsesundervisning og aflevering af opgaver samt bestå skriftlig præpatienttest
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • Være bekendt med undersøgelsesmetodens systematik
 • Være bekendt med værdien af arbejdshygiejne
 • Være bekendt med mundhulens normale anatomiske strukturer
 • Være bekendt med tændernes nominuklartur og morfologi
 • Være bekendt med årsager til og udvikling af gingivitis og caries
 • Være bekendt med forskellige mundhygiejnemidler og –metoder med henblik på standsning og forebyggelse af plak-inducerede sygdomme i tænder og parodontium
 • Være bekendt med overordnede behandlingsmuligheder for plakinducerede sygdomme
 • Forklare normale anatomiske strukturers udseende på intraorale røntgenfilm
 • Forklare og illustrere dannelsen og opbygningen af calculus
 • Forklare den principielle opbygning og anvendelse af håndinstrumenter og ultralydsinstrumenter til anvendelse ved professionel tandrengøring

 

Færdighed

 • Udføre arbejde efter hygiejniske foreskrifter
 • Anvende instrumenter på korrekt måde indledningsvis på fantom derefter på medstudenter og på patienter

 

i samarbejde med en kandidatstuderende skal den studerende kunne: 

 • Optage en anamnese
 • Optage journal på patienter
 • Foretage en intraoral undersøgelse
 • Indføre relevante anamnestiske informationer i journalen
 • Identificere, registrere og drøfte forekomsten af supra- og let tilgængelig subgingival plak og calculus
 • Identificere, registrere og drøfte de kliniske forandringer ved gingivitis og caries
 • Anvende hånd- og roterende instrumenter til fjernelse af hårde og bløde supragingivale belægninger

 

Kompetence

 • Overføre viden om normal anatomi og sygdomme i tænder og parodontium til diagnostisk praksis
 • Deltage i teamarbejde med medstuderende og ældre studerende
 • Organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • Skabe et godt arbejdsklima for medstuderende og alle medarbejdergrupper, herunder efterleve SUNDs etiske kodeks
 • Indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation