SOCBAE2017  Sociologisk Innovation

Årgang 2017/2018
Engelsk titel

Sociological Innovation

Uddannelse

BA 5. semester:

Kurset består af en blanding af forelæsninger, oplæg, workshops og feedback:

Uge 37
Introduktion til kurset, innovation, innovative metoder og dannelse af arbejdsgrupper, samt værdien af innovative kompetencer i forhold til sociologiske jobprofiler.
 

Uge 38
Virksomhederne og organisationerne præsenterer sig, samt innovationsworkshop.
 

Uge 39
Problemafgrænsning og innovationsworkshop.
 

Uge 40
Innovationsworkshop, præsentation og feedback.
 

Uge 41
Pitching og præsentation med værdi, baseret på en øget bevidsthed om sociologiske kompetencer.       
 

Uge 43
Afrunding af præsentation (power point & synopsis) og feedback.
 

Uge 44
Endelig præsentation for virksomhederne og organisationerne, samt deres feedback.  
 

Der kan forekomme mindre tidsmæssige ændringer på de enkelte dage.

OBS! Kurset er ikke ECTS givende.
 

Tilmelding:

Hvis du vil tilmeldes dette kursus, skal du sende en mail til Tine Skou på:

tsk@samf.ku.dk

Deadline for tilmelding er 29. august 2017.

Kursusindhold

Viden om innovation og anvendelsen af innovative metoder er i stigende grad blevet en del af kompetencekravene på det akademiske arbejdsmarked. Kurset, som er ekstracurrikulært, giver derfor de studerende mulighed for at tilegne sig og anvende innovative metoder i praksis.

Kurset er udviklet i samarbejde mellem Pædagogisk Center, Karrierevejledningen og Sociologisk Institut på det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Kurset bidrager til en afklaring og styrkelse af deltagernes sociologiske profil på et relativt bredt akademisk arbejdsmarked.

På kurset vil de studerende få mulighed for at løse problemer for en virksomhed eller organisation indenfor den private, offentlige eller frivillige sektor ved at arbejde med innovation og innovative metoder. Eksempler på disse virksomheder eller organisationer kunne være Red Associates, Wonderful Copenhagen eller Red Barnet, hvor de studerende i grupper kan vælge at arbejde med et af disse eksempler. 

Målbeskrivelser

Læringsudbytte

Efter genneførelsen af det ekstracurrikulære kursus, som indebærer aktiv deltagelse i innovationsworkshops og fremlæggelse af innovative koncepter for de deltagende virksomheder eller organisationer, vil de studerende være i stand til at:

a) demonstrere viden om innovative metoder i et sociologisk perspektiv,

b) have tilegnet sig færdigheder, som muliggør anvendelsen af innovative metoder med henblik på at løse problemer for virksomheder eller organisationer såvel i den private, som i den offentlige eller den frivillige sektor,

c) kunne demonstrere arbejdsmarkedsrelevante kompetencer i form af at kunne arbejde innovativt, men også med henblik på at kunne præsentere nyudviklede koncepter, så de giver værdi for andre.

Ingen litteratur. Der kan dog forekomme enkelte understøttende tekster.

Kurset er rettet mod BA-studerende på 5. semester, som ønsker at få inspiration til bachelorprojektet på 6. semester.
Endvidere kan kurset bidrage til en foreløbig afklaring om kandidatstudiets tre fagpakker/​​specialiseringeslinjer:
- Velfærd, ulighed og mobilitet.
- Viden, organisation og politik.
- Kultur, livsstil og hverdagsliv.
Undervisningsformen vil være en blanding af forelæsninger, oplæg, workshops og feedback
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Andet
Kurset afsluttes med en mundtlig præsentation i plenum for de respektive firmaer/organisationer, samt en kort beskrivelse af gruppens innovative koncepter (1 - 3 sider), som eventuelt kan danne udgangspunkt for bachelorprojektet på 6. semester.
Bedømmelsesform
Ingen bedømmelse
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

-

  • Kategori
  • Timer
  • Holdundervisning
  • 22
  • Projektarbejde
  • 6
  • I alt
  • 28