SNRM20003U Neuroplasticitet. Hjernens foranderlighed - fra teori til praksis

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Neuroplasticity. The brains ability to change – from theory to practice

Kursusindhold

Gennem kurset lærer de studerende hvordan den menneskelige hjerne og rygmarv fungerer i sammenhæng med omgivelserne. Med udgangspunkt i videnskabelig litteratur fra dyre- og humanforsøg, opbygges den studerendes indsigt i de processer, der ligger til grund for ændringer i motoriske funktioner, sensorisk bearbejdning, indlæring, hukommelse, søvn og sprog, samt anvendelse af velfærdsteknologi i neurorehabilitering. Der lægges særlig vægt på plasticiteten i neurale netværk. 
Kurset består af undervisning, emne/studieperioder samt casebaseret gruppearbejde.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for nervesystemets plasticitet og påvirkning fra forskellige faktorer
 • Mestre læsning og analyse af faglitteratur der omhandler nervesystemets plasticitet
 • Redegøre for metode og opbygning af original litteratur

 

Færdigheder

 • Benytte begreber inden for neuroplasticitet og sætte dem i relation til neurorehabilitering
 • Analysere, diskutere og vurdere andres og egne rehabiliteringsindsatser på baggrund af viden om nervesystemets plasticitet

 

Kompetencer

 • Tilrettelæggelse af neurorehabiliteringsindsatser ud fra en videnskabelig forståelse for den menneskelige hjernes funktion og evne til at tilpasse nye krav
 • Igangsætte og indgå i et multidisciplinært samarbejde om neurorehabiliteringsindsatser
 • Iværksætte initiativer der giver indsigt i, hvordan forskningsbaseret viden om neuroplasticitet anvendes i forbindelse med neurorehabilitering

Litteraturlisten findes på e-læringsportalen Absalon

Ansøgere skal have baggrund i følgende uddannelser:
professionsbacheloruddannelsen i ergoterapi, fysioterapi, sygepleje, bachelor- eller kandidatuddannelse i klinisk biomekanik fra Syddansk Universitet, bachelor- eller kandidatuddannelse i medicin eller psykologi. Dimittender med en bachelor- eller kandidatuddannelse i idræt kan optages på baggrund af dokumentation for mindst 22,5 ECTS-point beståede studieaktiviteter inden for det neurovidenskabelige fagområde.
On-campus undervisning og casebaseret gruppearbejde samt e-læring
Det anbefales at alle e-læringsmoduler i Absalon er gennemført før deltagelse i eksamen
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 2
 • Holdundervisning
 • 22
 • Forberedelse (anslået)
 • 150,5
 • Øvelser
 • 6
 • E-læring
 • 25
 • Eksamen
 • 0,5
 • I alt
 • 206,0
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Prøveformsdetaljer
Selve eksaminationen indledes (ca. 10 minutter) med den studerendes præsentation af emnet (case) og derefter følger 15 minutter med spørgsmål og diskussion.
Studenten præsenterer en af de cases som der er arbejdet med i grupperne med fokus på hvordan den erhvervede viden fra læse/emneperioderne er anvendt i case-beskrivelserne. Under eksaminationen vil der blive lagt vægt på kursets hoved-/fagområder: Cellulær neuroplasticitet, Netværk og neuroplasticitet, Træning, Læring, Hukommelse, Metoder i neuroplastictet, Adfærd og neuroplasticitet.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Eksamensperiode

Se eksamensplan 

Reeksamen

Se eksamensplan 

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for nervesystemets plasticitet og påvirkning fra forskellige faktorer
 • Mestre læsning og analyse af faglitteratur der omhandler nervesystemets plasticitet
 • Redegøre for metode og opbygning af original litteratur

 

Færdigheder

 • Benytte begreber inden for neuroplasticitet og sætte dem i relation til neurorehabilitering
 • Analysere, diskutere og vurdere andres og egne rehabiliteringsindsatser på baggrund af viden om nervesystemets plasticitet

 

Kompetencer

 • Tilrettelæggelse af neurorehabiliteringsindsatser ud fra en videnskabelig forståelse for den menneskelige hjernes funktion og evne til at tilpasse nye krav
 • Igangsætte og indgå i et multidisciplinært samarbejde om neurorehabiliteringsindsatser
 • Iværksætte initiativer der giver indsigt i, hvordan forskningsbaseret viden om neuroplasticitet anvendes i forbindelse med neurorehabilitering