SMOB15004E Integreret eksamen i medicinsk celle- og vævsbiologi inklusiv excitable celler, molekylær biomedicin

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Exam in Medical Cell and Tissue Biology and Excitable Cells, Molecular Biomedicine

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin - obligatorisk

Feedback ved afsluttende eksamen: Adgang til vejledende svar.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 5
 • I alt
 • 5
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
17,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 5 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig eksamen inklusive spotspørgsmål inden for mikroskopi på pc.

I eksamen evalueres kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi og kursus i excitable celler.

De studerendes arbejdsbelastning for kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi, kursus i excitable celler og integreret eksamen i medicinsk celle- og vævsbiologi inklusive excitable celler fremgår af kursusbeskrivelserne.
Krav til indstilling til eksamen

Bestået kursusattest for "Kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi, molekylær biomedicin" (SMOB15004U) og bestået kursusattest for "Kursus i excitable celler" (SMOB15003U).

 

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Lommeregneren, som er indeholdt i Office-pakken, samt LYX, MathType og Maple.

Kemiske data og oversigter af J. Christoffersen, 3. udgave.

Adgang til Virmik.

Documenta Physiologica et Biochemica (tilgængelig på computeren).

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

 

Medicinsk celle- og vævsbiologi:

     Viden

 • Beskrive og forstå proteiners struktur og funktion

 • Beskrive og forstå struktur og funktion af intracellulære organeller, herunder membrantrafik

 • Beskrive og forstå struktur og funktion af cellemembraner

 • Beskrive og forstå ligevægtspotentialer og membranpotentialer

 • Beskrive og forstå salt og vandtransport over biologiske membraner

 • Beskrive og forstå organiseringen af cytoskelettet

 • Beskrive og forstå genetisk information

 • Beskrive og forstå DNA-replikation, transskription og translation, samt disse processers regulering

 • Beskrive og forstå genteknologiske metoder

 • Beskrive og forstå cellekommunikation og intracellulær signalering

 • Beskrive og forstå cellecyklus, cellevækst og celledød

 • Beskrive og forstå cancer biologi og udvikling, herunder cancercellens generelle karakteristika

 • Beskrive og forstå specialiserede cellers struktur og funktion

 • Beskrive og forstå organisering af celler og extracellulær matriks i væv

   

 • Færdigheder

 • Anvende grundlæggende vævslære til at diagnosticere de fire store vævsklasser ved VIRMIK

 • Anvende grundlæggende principper i molekylærbiologiske og bioteknologiske metoder til at tolke videnskabelige forsøg

   

  Kompetencer

 • Bruge ovenstående viden til at inddrage principper og forskningsresultater (analyseret med basale statistiske metoder) i medicinske sammenhænge og problemstillinger til selvstændig hypotese

   

   

  Excitable celler:

  Viden

 • Beskrive nervecellers og gliacellers struktur

 • Redegøre for den excitable cellemembrans struktur og funktion, herunder for ionkoncentrationer, ionkanaler, hvilemembranpotential, aktionspotential og propagering

 • Redegøre for synapsers struktur og funktion

 • Redegøre for sensoriske receptorer og for kodning af information i nervesystemet

 • Redegøre for struktur og funktion af tværstribet muskulatur, hjertemuskulatur og glat muskulatur

 • Redegøre for måling af ekstracellulært afledede aktionspotentialer og for stimulations- og registreringsteknik

 • Redegøre for undersøgelser af sensoriske receptorers funktion og for kodning i nervesystemet

 • Redegøre for undersøgelser af den tværstribede muskels funktion og mekaniske egenskaber