SMOB15001U Human Fysiologi

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Human Physiology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin - obligatorisk

Kursusindhold

Teoretisk kursus i fysiologi. I kurset gennemgås de grundlæggende fysiologiske principper således at den studerende får et solidt indblik i regulering og kontrol af organismens væsentligste fysiologiske processer. Kurset er baseret på de studerendes tidligere indlæring i cellebiologi og vævslære, signaltransduktion og molekylærbiologi. Kurset skal give de studerende en solid fysiologisk indsigt som basis for forståelsen af patofysiologi samt medicinsk behandling og udvikling af nye lægemidler

Målbeskrivelser

Viden:

Kurset vil bibringe den studerende et indgående kendskab til menneskets fysiologi. Der vil blive lagt vægt på forståelse af de cellulære, intercellulære og fysiske interaktioner, som ligger til grund for fysiologien af de større organer og organsystemer. Endvidere vil der bibringes viden om organsystemernes interaktioner og dermed en forståelse af principperne bag reguleringen af kroppens funktioner.

Følgende emner vil blive gennemgået:

 • Homeostatiske principper
 • Nervesystemets opbygning
 • Det perifere og autonome nervesystem
 • Aktionspotentialet og synaptisk transmission
 • Sensorisk fysiologi
 • Motorisk kontrol
 • Bevidsthed og motivation
 • Det kardiovaskulære systems opbygning
 • Funktionen af store og små arterier samt glat muskel funktion
 • Lokal og refleks kontrol af blodkarrene
 • Funktionen af kapillærer
 • Hjertets elektrofysiologi, cyclus og regulering af minutvolumen
 • Integrativ kardiovaskulær fysiologi og patofysiologi
 • Blod og hemostase
 • Immunologi
 • Opbygning af det respiratoriske system
 • Lungernes mekaniske funktion
 • Gasudveksling og transport af ilt i blodet
 • Transport af CO2 i blodet og respirationskontrol
 • Hypoxi, emphysem og akklimatisering til højder
 • Nyrens og urinvejenes opbygning og funktion
 • Nyrens gennemblødning og filtration
 • Tubulære transportmekanismer
 • Renin-Angiotensin systemet og kalium balance
 • Syre-base og Calcium-fosfat balance
 • Integreret vand og salt balance
 • Struktur og funktion af de gastrointestinale organer
 • Regulering af absorptive og sekretoriske funktioner
 • Fordøjelse og absorption
 • Endokrin og neural kontrol af absorptive processer
 • Gastrointestinal tragtens patofysiologi
 • Hormonale systemer - HPA aksen
 • Hormonale systemer - skjoldbruskkirtlen, stress-responset og vækst
 • Kontrol af insulin- og glucagon-sekretion samt energibalance

 

 

Færdigheder:

Den studerende skal kunne redegøre mekanistisk for regulering af de gennemgåede organsystemer og organernes interaktioner. Den studerende vil beherske fysiologisk terminologi og kommunikere med både specialister og non-specialister inden for fysiologiske og relaterede emner.

 

Kompetencer:

Den studerende kan diskutere, evaluere og perspektivere problemstillinger af fysiologisk karakter i relation til kursets emneområder; samt overføre fysiologisk teori til anvendelse på videregående kurser indenfor sygdomslære og patofysiologi.

Lærebøger:

Berne & Levy: Physiology, 7th edition.

Robbins & Cotran, Pathologic Basis of Disease, Elsevier. (OBS Patologibogen bruges til immunologi, men skal også bruges på patologikurset på kandidatdelen)

Yderligere materiale til eksaminatorier lægges ud på Absalon.

De studerende forventes bekendt med pensum fra Molekylær Biomedicin studiets første to år, særligt kurserne: humanbiologi, medicinsk celle og vævsbiologi, kursus i excitable celler, molekylærbiologi og signaltransduktion.
Forelæsninger og eksaminatorier.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 40
 • Holdundervisning
 • 45
 • Forberedelse (anslået)
 • 323
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 412
Ikke relevant
Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
2 interne bedømmere
Reeksamen

Hvis 10 eller færre tilmeldte bliver eksamensformen ændret til mundtlig prøve bestående af en 30 min. mundtlig eksamen på baggrund af to hovedspørgsmål, 30 min. forberedelse uden hjælpemidler (bortset fra papir og skriveredskaber).

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende på overbevisende vis demonstrere tilegnelsen af de krævede kompetencer ved at anvende både viden og færdigheder.