SMEB12037U  Forberedende kursus i bachelorprojekt, medicin

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Preparatory Course in Bachelor's Thesis, Medicine

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin - ikke obligatorisk

Kursusindhold

Formålet med kurset er at give den studerende en introduktion til forskningens væsen i form af hypotesedannelse, hypotesetestning samt formidling af resultater, for derigennem at sætte den studerende i stand til under vejledning at udarbejde en synopsis for et selvvalgt projekt, der er indenfor det sundhedsvidenskabelige emneområde. Artikler fra anerkendte internationale tidsskrifter tjener som eksemplificering, og undervisningen retter sig især imod basalfagsforskningsområder, som de studerende har haft kontakt med i undervisningen på bachelorstudiet (biomedicin, cellulær og molekylær medicin, neurovidenskab og farmakologi, international sundhed, immunologi og mikrobiologi og folkesundhedsvidenskab).

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • opnå viden om simple epidemiologiske og statistiske problemstillinger i udleverede videnskabelige artikler
   

Færdigheder

 • forklare simple statistiske problemstillinger i udleverede videnskabelige artikler
 • forklare simple epidemiologiske problemstillinger i udleverede videnskabelige artikler
 • under vejledning udarbejde synopsis for et selvvalgt projekt, der er indenfor det sundhedsvidenskabelige emneområde.
   

Kompetencer

 • tilegne sig den væsentligste viden i en udleveret videnskabelig artikel.
Forelæsninger, studenteraktiverende holdundervisning og selvstændigt arbejde under vejledning.
Alle henvendelser vedr. undervisning, lokaler, holdsætning og eksamen henvises til Sektion for Studieservice, se http:/​/​sund.ku.dk/​kontakt/​medarbejdere/​aus-medarbejderoversigt/​
Kollektiv
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Ingen prøve. Kurset indeholder ingen obligatoriske elementer, men de studerende har mulighed for at få hjælp til at udarbejde en synopsis, hvis de ønsker det.
Krav til indstilling til eksamen

Ingen. Kurset er forberedende til bachelorprojektet på 6. semester bachelor.

Bedømmelsesform
Ingen bedømmelse
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Ingen censur

Kriterier for bedømmelse

Ingen
 

 

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 7
 • Holdundervisning
 • 6
 • Projektarbejde
 • 57
 • I alt
 • 70