SMEB12022U Kursus i basal farmakologi

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Course in Basic Pharmacology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin - kurset er ikke obligatorisk

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende kundskaber om og forståelse for grundlæggende farmakologiske begreber, herunder farmakodynamiske og farmakokinetiske begreber. Den studerende skal endvidere kunne redegøre for det molekylære grundlag for lægemiddelvirkning, dosis-virkningsforhold samt med udgangspunkt i større lægemiddelgrupper forklare virkning, anvendelse, bivirkninger og lægemiddelinteraktioner.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • Forklare basale farmakologiske grundbegreber, herunder bl.a. receptorbegrebet, agonisme, antagonisme, affinitet og dosis-virkning sammenhænge
 • Forklare basale principper inden for lægemiddelopdagelse og -udvikling
 • Beskrive farmakodynamiske og farmakokinetiske grundbegreber
 • Redegøre for lægemiddeloptagelse, molekylære virkningsmekanismer, virkning i kroppen, metabolisering og adskillelse samt betydning af genetisk variation for disse processer
 • Redegøre på et molekylært grundlag for interaktioner mellem lægemidler og biomolekyler
 • Beskrive toksikologiske grundbegreber inden for almen toksikologi
 • Forklare virkningsmekanismer, anvendelse, bivirkninger og interaktioner for udvalgte større lægemiddelgrupper.
Forelæsninger og studenteraktiverende holdundervisning
Kurset evalueres i integreret eksamen i immunologi, basal patologi og basal farmakologi.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 19
 • Holdundervisning
 • 16
 • Forberedelse (anslået)
 • 55
 • I alt
 • 90
Kollektiv
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Ingen prøve
Bedømmelsesform
Ingen bedømmelse
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Ingen prøve