SMEB12010U Tidligt klinisk ophold

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Early Clinical Training

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende kendskab til de forskellige sider af arbejdet som læge og samarbejdet på et hospital, herunder samarbejdet med andre faggrupper, samspillet mellem forskellige specialer og kommunikationen mellem lægen og patienten. Den studerende skal stifte bekendtskab med lægens arbejde i den sekundære sektor ved at følge en læge i dennes arbejde.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Reflektere over lægens arbejde ved konference, stuegang, ambulatorium, indlæggelse, udskrivelse samt i aftenvagt
 • Reflektere over sygeplejerskers arbejde ved konferencer, stuegang, ambulatorium samt ved indlæggelse og udskrivelse
 • Reflektere over andet tværfagligt personales arbejde (f.eks. socialrådgiver, fysio- og ergoterapeut, bioanalytiker, sekretær og diætist)
 • Reflektere over kommunikation og samarbejde mellem faggrupperne
 • Reflektere over kommunikation mellem de forskellige faggrupper og patienterne.
Syv dages ophold på en klinisk afdeling
 • Kategori
 • Timer
 • Klinik
 • 52
 • I alt
 • 52
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Prøveformsdetaljer
De obligatoriske elementer på tidligt klinisk ophold er:
- Mødepligt til og deltagelse i syv dages klinisk ophold
- Aflevering af underskrevet og stemplet attestationsblanket
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • Observere lægens arbejde ved konference, stuegang, ambulatorium, indlæggelse, udskrivelse samt i aftenvagt
 • Observere sygeplejerskers arbejde ved konferencer, stuegang, ambulatorium samt ved indlæggelse og udskrivelse
 • Observere andet tværfagligt personales arbejde (f.eks. socialrådgiver, fysio- og ergoterapeut, bioanalytiker, sekretær og diætist)
 • Observere kommunikation og samarbejde mellem faggrupperne
 • Observere kommunikation mellem de forskellige faggrupper og patienterne
 • Under supervision deltage i objektive undersøgelse af patienter, parakliniske undersøgelser og andre praktiske færdigheder