SMEB12009E Eksamen i centralnervesystemets struktur og funktion

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Exam in the Structure and Function of the Central Nervous System

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicin - obligatorisk

I eksamen evalueres kursus i centralnervesystemets struktur og funktion.

Arbejdsbelastningen for eksamen i centralnervesystemets struktur og funktion er registreret under kursus i centralnervesystemets struktur og funktion.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 3
 • I alt
 • 3
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Der indgår spotspørgsmål på PC i den skriftlige prøve.
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Se eksamensplan

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

 • Beskrive den anatomiske opbygning af centralnervesystemet og sanseorganerne
 • Nævne korrekte, såvel danske som internationalt vedtagne, fagudtryk for strukturer, funktioner og begreber
 • Anvende disse termer til at give entydige fremstillinger af viden og iagttagelser
 • Redegøre for centralnervesystemets embryonale udvikling
 • Redegøre for den anatomiske opbygning og funktion af det somatosensoriske system
 • Redegøre for den anatomiske opbygning og funktion af det motoriske system
 • Redegøre for den anatomiske opbygning og funktion af øret og øjet
 • Redegøre for centrale synsmekanismer, hørelse og vestibulær funktion
 • Redegøre for hjernens rytmer, hukommelse og indlæring
 • Redegøre for hjernens højere funktioner, sprog, følelser, mentale tilstande, motivation og afhængighed
 • Redegøre for den anatomiske opbygning og funktion af det autonome nervesystem samt hypo- og epithalamus
 • Diskutere de anatomiske, embryologiske og fysiologiske forhold, der kan ligge til grund for en funktionsforstyrrelse i centralnervesystemet
 • Forklare udførelse og tolkning af et antal almindelige klinisk neurofysiologiske undersøgelser.