Engelsk   Dansk
Velkommen til Københavns Universitets kursuskatalog

SMEA15100U  Valgfag: Kursus i basal og klinisk sexologi (2015-studieordningen, fra efteråret 2017) Årgang 2016/2017

Engelsk titel
Course in Basic and Clinical Sexology

Kursusinformation

SprogDansk
Point2,5 ECTS
NiveauKandidat
Varighed1 semester
.
Placering
Efterår og Forår
Skemagruppe
Se syllabus
KursuskapacitetMaks. 60 studerende pr. semester, af disse kan ni pladser tilfalde studerende via Åbent Universitet eller meritstuderende, såfremt pladserne ikke er taget af medicinstuderende fra Københavns Universitet.
Efter- og videreuddannelse
StudienævnStudienævnet for Medicin og den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse
Udbydende institut
 • Institut for Klinisk Medicin
Kursusansvarlige
 • Annamaria Giovanna Elena Giraldi (17-677474677367786f67346d6f7867726a6f46786b6d6f75746e346a71)
  basal sexologi
 • Ellids Mellerup Kristensen (17-6b72726f6a793471786f797a6b74796b7446786b6d6f75746e346a71)
  klinisk sexologi
Mail til: sexologi@regionh.dk eller kursussekretær Tina K.H. Skovgaard på mail: tina.kolbech.hansted.skovgaard.01@regionh.dk
Gemt den 14-03-2017
Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin

Kursusindhold

Uanset hvilket speciale man som læge kommer i berøring med, vil man uundgåeligt blive konfronteret med patienter med seksuelle problemer. De henvender sig i almen praksis, de konsulterer gynækologer og urologer, og på såvel psykiatriske som somatiske afdelinger vil patienternes seksuelle ytringer og problemer kræve stillingtagen og eventuelt behandling. Både psykiatrisk og somatisk sygdom samt deres behandling medfører ofte seksuelle problemer. Kurset vil give en bred indføring i menneskets seksuelle udvikling og funktion set i et biologisk, psykologisk, socialt og kulturelt perspektiv. 
 

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • beskrive menneskets seksuelle udvikling, identitet, problemstillinger og diversitet set i et bio-psyko-socialt perspektiv
 • forklare de mest almindelige seksuelle problemer, herunder deres hyppighed og risikofaktorer
 • redegøre for behandlings- og rådgivningsmuligheder i forbindelse med de mest almindelige seksuelle problemer 
 • forklare og reflektere over betydningen af at inddrage menneskets seksualitet i lægens arbejde
   

Færdigheder

 • formidle basal information og rådgive om seksuelle problemer
   

Kompetencer

 • initiere en samtale med patienten omkring seksualitet og afdække eventuelle seksuelle gener med respekt for patientens integritet
Undervisningsmateriale

Der gives adgang til elektronisk mappe med relevant litteratur ugen før kursets start.
Supplerende litteraturforslag (ikke obligatorisk): Bancroft J: Human Sexuality and its Problems, 3. ed. Churchill Livingstone 2009. Porst H, Buvat J. Standard Practice in Sexual Medicine. Blackwell Publishing, Oxford 2006. Maurice W L; Sexual medicine in primary care. Mosby 1999

Undervisningsform
Forelæsninger, arbejde i mindre grupper, praktiske øvelser og gruppediskussioner
Tilmelding
Selvbetjeningen på KUnet
Eksamen
Point2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Aktiv deltagelse i undervisningen
HjælpemidlerAlle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesformbestået/ikke bestået
CensurformIngen ekstern censur
Én intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne: 

Viden

 • beskrive menneskets seksuelle udvikling, identitet, problemstillinger og diversitet set i et bio-psyko-socialt perspektiv
 • forklare de mest almindelige seksuelle problemer, herunder deres hyppighed og risikofaktorer
 • redegøre for behandlings- og rådgivningsmuligheder i forbindelse med de mest almindelige seksuelle problemer 
 • forklare og reflektere over betydningen af at inddrage menneskets seksualitet i lægens arbejde
   

Færdigheder

 • formidle basal information og rådgive om seksuelle problemer.
Arbejdsbelastning
KategoriTimer
Holdundervisning60
Forberedelse15
I alt75
Gemt den 14-03-2017