SMEA09026U Klinisk kursus i oto-rhino-laryngologi

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Clinical Course in Otorhinolaryngology

Uddannelse
Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk
Kursusindhold

Formålet er at give den studerende teoretiske og praktiske færdigheder, der sætter ham/hende i stand til at håndtere patienter med oto-rhino-laryngologiske problemstillinger i skadestuen og i almen praksis

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • Forklare patofysiologien, herunder ætiologi og patogenese, af de almindeligt forekommende oto-rhino-laryngologiske sygdomme
 • Beskrive symptomer og angive undersøgelsesmetoder ved de almindeligt forekommende oto-rhino-laryngologiske sygdomme, herunder selvstændigt kunne udføre fagets grundlæggende undersøgelsesmetoder
 • Ved inspektion og palpation kunne påvise frakturer i ansigtsskelettet
  Redegøre for behandlingsmuligheder og prognose af de almindeligt forekommende oto-rhino-laryngologiske sygdomme
 • Beskrive epidemiologien og muligheder for forebyggelse af de almindeligt forekommende oto-rhino-laryngologiske sygdomme
 • I detaljer beskrive en nødtracheotomi (coniotomi) og en almindelig regelret tracheotomi
 • Diagnosticere og behandle almindeligt forekommende akutte og kroniske sygdomme i øret, næse-bihuler, cavum oris, pharynx, larynx og i halsens bløddele
 • Diagnosticere og behandle øvre luftvejsobstruktion hos såvel børn som voksne
 • Have kendskab til øreskylning, fjernelse af fremmedlegemer og finnålsaspiration
Bestået klinisk kursus i psykiatri inklusiv børne- og ungdomspsykiatri
Bestået klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi
Bestået klinisk kursus i socialmedicin og rehabilitering
Bestået eksamen i medicin, kirurgi, patologi, farmakologi og anæstesiologi
Bestået OSCE i intern medicin, kirurgi, anæstesiologi, forordningslære og diagnostiske specialer
Bestået eksamen i medicinsk sociologi
Forelæsninger og holdundervisning
Kurset evalueres ved eksamen i oto-rhino-laryngologi.

Undervisningssproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.

Arbejdsbelastningen for eksamen i oto-rhono-laryngologi er registreret under kursus i oto-rhino-laryngologi
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 98
 • Forelæsninger
 • 10
 • Holdundervisning
 • 29
 • I alt
 • 137
Point
0 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Kursusattest på baggrund af godkendt deltagelse i undervisningen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende at kunne:

 • Forklare patofysiologien, herunder ætiologi og patogenese, af de almindeligt forekommende oto-rhino-laryngologiske sygdomme
 • Beskrive symptomer og angive undersøgelsesmetoder ved de almindeligt forekommende oto-rhino-laryngologiske sygdomme, herunder selvstændigt kunne udføre fagets grundlæggende undersøgelsesmetoder
 • Ved inspektion og palpation kunne påvise frakturer i ansigtsskelettet
  Redegøre for behandlingsmuligheder og prognose af de almindeligt forekommende oto-rhino-laryngologiske sygdomme
 • Beskrive epidemiologien og muligheder for forebyggelse af de almindeligt forekommende oto-rhino-laryngologiske sygdomme
 • I detaljer beskrive en nødtracheotomi (coniotomi) og en almindelig regelret tracheotomi
 • Diagnosticere og behandle almindeligt forekommende akutte og kroniske sygdomme i øret, næse-bihuler, cavum oris, pharynx, larynx og i halsens bløddele
 • Diagnosticere og behandle øvre luftvejsobstruktion hos såvel børn som voksne
 • Have kendskab til øreskylning, fjernelse af fremmedlegemer og finnålsaspiration