SMEA09026U Klinisk kursus og eksamen i oto-rhino-laryngologi

Årgang 2013/2014
Engelsk titel

Clinical Course og eksamen in Otorhinolaryngology

Uddannelse
Kandidatuddannelsen i medcin - eksamen obligatorisk
Kursusindhold

Formål med kurset er at sætte den studerende i stand til at kunne:

 • Forklare patofysiologien, herunder ætiologi og patogenese, af de almindeligt forekommende oto-rhino-laryngologiske sygdomme.
 • Beskrive symptomer og angive undersøgelsesmetoder ved de almindeligt forekommende otorhino- laryngologiske sygdomme, herunder selvstændigt kunne udføre fagets grundlæggende undersøgelsesmetoder.
 • Ved inspektion og palpation kunne påvise frakturer i ansigtsskelettet.
 • Redegøre for behandlingsmuligheder og prognose af de almindeligt forekommende oto-rhinolaryngologiske sygdomme.
 • Beskrive epidemiologien og muligheder for forebyggelse af de almindeligt forekommende otorhino-laryngologiske sygdomme.
 • I detaljer beskrive en nødtracheotomi (coniotomi) og en almindelig regelret tracheotomi.
 • Diagnosticere og behandle almindeligt forekommende akutte og kroniske sygdomme i øret, næse-bihuler, cavum oris, pharynx, larynx og i halsens bløddele.
 • Diagnosticere og behandle øvre luftvejsobstruktion hos såvel børn som voksne.
Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • Diagnosticere og behandle – selvstændigt – livs- og funktionstruende tilstande inden for otorhino-laryngologi samt hoved- og halskirurgi
 • Demonstrere kundskaber og færdigheder inden for oto-rhino-laryngologi samt hoved- og halskirurgi på et niveau, som kan være grundlag for funktion i introduktionsstilling og i uddannelse til speciallæge i almen medicin
Bestået klinisk kursus i psykiatri inklusiv børne- og ungdomspsykiatri
Bestået klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi
Bestået klinisk kursus i socialmedicin og rehabilitering
Eksamen i medicin, kirurgi, patologi, farmakologi og anæstesiologi
OSCE i intern medicin, kirurgi, anæstesiologi, forordningslære og diagnostiske specialer
Eksamen i medicinsk sociologi
Ophold på kliniske afdelinger, forelæsninger og holdundervisning
Kurset evalueres i Eksamen i oto-rhino-laryngologi.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 1
 • Forberedelse
 • 100
 • Forelæsninger
 • 10
 • Holdundervisning
 • 29
 • I alt
 • 140
Point
5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
20 minutters forberedelse
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Tilladte hjælpemidler: Journalskabelon

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode
Efterår: uge 49-50, 2013 Forår: uge 20-21, 2014
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

 • Diagnosticere og behandle – selvstændigt – livs- og funktionstruende tilstande inden for otorhino-laryngologi samt hoved- og halskirurgi
 • Demonstrere kundskaber og færdigheder inden for oto-rhino-laryngologi samt hoved- og halskirurgi på et niveau, som kan være grundlag for funktion i introduktionsstilling og i uddannelse til speciallæge i almen medicin