SMEA09021U Klinisk kursus i psykiatri inklusive børne- og ungdomspsykiatri

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Clinical Course in Psychiatry including Child and Adolescent Psychiatry

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i medicin - obligatorisk

Kursusindhold

Målet er,at den studerende skal kunne genkende og beskrive psykopatologi, kunne fremsætte relevante diagnostiske hypoteser og være bekendt med farmakologisk og psykoterapeutisk behandling ved psykiske sygdomme hos børn, unge og voksne.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 • Udfærdige en journal med fyldestgørende psykiatrisk/ børne-ungdomspsykiatrisk anamnese
 • Beherske elementerne i en klinisk vurdering mht. forekomst af psykopatologi
 • Foretage differentialdiagnostiske overvejelser og stille diagnoseforslag
 • Udarbejde en undersøgelses- og behandlingsplan
 • Redegøre for behandlingen ved psykiatriske tilstande hos børn, unge og voksne
 • Redegøre for tilstande, hvor akut psykiatrisk behandling, herunder akut indlæggelse er indiceret.
 • Redegøre for tilstande og bestemmelser i psykiatriloven vedrørende tvangsforanstaltninger, herunder indlæggelse på lukket afdeling, tvangsindlæggelse og – tilbageholdelse, bæltefiksering og tvangsbehandling
 • Kende til årsagsforhold, epidemiologi og tidlige tegn ved psykisk sygdom, herunder tidligt debuterende psykoser
 • Kende til komorbiditet ved psykiske sygdomme hos børn og voksne, herunder betydningen af somatisk komorbiditet
 • Sammenfatte en patients sygehistorie og fremlægge denne på konference
Bestået klinisk kursus i intern medicin II
Bestået klinisk kursus i kirurgi II
Bestået klinisk kursus i anæstesiologi
Ophold på kliniske afdelinger, forelæsninger og holdundervisning
Kurset evalueres som en del af eksamen i neurologi, neurokirurgi og psykiatri inklusive børne- og ungdomspsykiatri.

Den studerendes arbejdsbelastning for eksamen i neurologi, neurokirurgi og psykiatri inklusive børne- og ungdomspsykiatri er registreret under klinisk kursus i neurologi og neurokirurgi og klinisk kursus i psykiatri inklusive børne- og ungdomspsykiatri.

Kursussproget er dansk - men engelsktalende undervisere kan forekomme i mindre omfang.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 0
 • Klinik
 • 148
 • I alt
 • 148
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Portfolio
Kursusattest på baggrund af godkendt deltagelse i undervisningen og godkendt logbog. Obligatoriske elementer fremgår af logbog
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå godkendelse af logbog og dermed opnå kursusattest skal den studerende kunne:

 • Udfærdige en journal med fyldestgørende psykiatrisk/ børne-ungdomspsykiatrisk anamnese
 • Beherske elementerne i en klinisk vurdering mht. forekomst af psykopatologi
 • Foretage differentialdiagnostiske overvejelser og stille diagnoseforslag
 • Udarbejde en undersøgelses- og behandlingsplan
 • Redegøre for behandlingen ved psykiatriske tilstande hos børn, unge og voksne
 • Redegøre for tilstande, hvor akut psykiatrisk behandling, herunder akut indlæggelse er indiceret.
 • Redegøre for tilstande og bestemmelser i psykiatriloven vedrørende tvangsforanstaltninger, herunder indlæggelse på lukket afdeling, tvangsindlæggelse og – tilbageholdelse, bæltefiksering og tvangsbehandling
 • Kende til årsagsforhold, epidemiologi og tidlige tegn ved psykisk sygdom, herunder tidligt debuterende psykoser
 • Kende til komorbiditet ved psykiske sygdomme hos børn og voksne, herunder betydningen af somatisk komorbiditet
 • Sammenfatte en patients sygehistorie og fremlægge denne på konference.