SITB18010U Beskyttelse af person- og sundhedsdata

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Protection of personal and health data

Uddannelse

Bacherloruddannelsen i sundhed og informatik - obligatorisk (2018-ordningen) 

Bacherloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab- valgfag

Kursusindhold

Kurset har til formål at give de studerende indsigt i databeskyttelsesforordningen og de danske love, der beskytter person og sundhedsdata, herunder hvilke myndigheder der er involveret i regulering og tilsyn samt hvordan man bedst samarbejder med dem. I den forbindelse vil man indføres i, hvad en data protection officer er og deres rolle i en virksomhed. Der vil blive givet indsigt i, hvad det kræver at arbejde med projekter, der involverer person og sundhedsdata. De studerende skal være bekendt med hovedbegreber og får gennem forløbet cases, som de skal løse.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden:

 • Redegøre for hovedprincipperne i databeskyttelsesforordningen og hvordan den forvaltes i Danmark.
 • Redegøre for en data protection officers opgaver
 • Redegøre for begreberne datansvarlig og databehandler
 • Redegøre for de registreredes rettigheder
 • Redegøre for hovedprincipperne i person og sundhedsdatabeskyttelse og hvordan data kan behandles i kommunalt og hospitalsregi

 

Færdigheder:

 • I behandling af data, herunder kunne identificere hvilke analyser, anmeldelser, tilladelser mv. behandlingen kræver 
 • Udarbejde en databehandler aftale ved brug af EU standarddokumenter

 

Kompetence:

 • Rådgive om fordele og ulemper ved fælles dataansvar, brug af databehandler og videregivelse af data, samt rådgive om hvilket grundlag der kan behandles data på

Dorte Højlund:

 • Persondataret
 • Retssikkerhed og juridisk metode
Forelæsninger og holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 15
 • Holdundervisning
 • 15
 • I alt
 • 30
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig stedprøve
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Digitale noter (Det er tilladt at uploade noter til ITX-eksamen via digital eksamen. Du finder et link til denne funktion under din prøve i Digital Eksamen).

Adgang til referenceprogrammet Zotero.

Fri adgang til internettet

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden:

 • Redegøre for hovedprincipperne i databeskyttelsesforordningen og hvordan den forvaltes i Danmark.
 • Beskrive en typisk opbygning af den interne dataforvaltning i en Region eller anden større organisation
 • Redegøre for en data protection officers opgaver
 • Redegøre for begreberne datansvarlig og databehandler
 • Redegøre for hovedprincipperne i person og sundhedsdatabeskyttelse og hvordan data kan behandles i kommunalt og hospitalsregi

 

Færdigheder:

 • I behandling af data kune identificere, hvilke analyser, anmeldelser, tilladelser mv. behandlingen kræver 
 • Skrive en databehandleraftale ved brug af EU standarddokumenter

 

Kompetence:

 • Rådgive om fordele og ulemper ved fælles dataansvar, brug af databehandler og videregivelse af data, samt hvad man som projektleder skal være påpasselig i forhold til dataaftaler