SITB18006U Tværfagligt projekt

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Transdisciplinary project

Uddannelse

bacheloruddannelsen i sundhed og informatik - obigatorisk (2018-ordningen)

Kursusindhold

De studerende skal på eventuelt grundlag af synopsen fra kurset i "organisationsanalyse" selv definere og analysere en case fra sundhedssektoren ved at inddrage deres opnåede viden, færdigheder og kompetence fra første års kurser i en integreret tilgang.
De skal vise evne til at sætte sig ind i de for problemstillingen relevante elementer, aspekter og processer.

I projektet skal den studerende inddrage relevant litteratur i sin analyse og belyse, hvilken betydning IT har. De studerende skal inddrage indsigter og begreber fra faget "Organisationsanalyse" men skal selv vælge hvilke øvrige fagligheder fra første års kurser, som de vil inddrage. Ud over Organisationsanalyse, skal der yderligere inddrages viden fra mindst et andet af første års fag. Der skal også inddrages et etisk perspektiv, hvis ikke faget Etik og Vdenskabsfilosofi er valgt som andetfag. 

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at:

Kunne demonstrere anvendt viden opnået i det første år under kurset i "Organisationsanalyse" og yderligere mindst et andet fag i en konkret case og demonstrere hvordan den tværdiscplinære anvenddelse bidrager til større indsigt og mulighed for at belyse casens problemstilling.

Holdundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 45
 • Forberedelse (anslået)
 • 93
 • I alt
 • 138
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Prøveformsdetaljer
30 min mundtlig eksamen uden forberedelse på baggrund af skriftlig grupperapport

Det er ikke tilladt for studerende i samme gruppe at deltage i sine medstuderendes individuelle mundtlige eksamen, medmindre den studerende selv har
været til mundtlig eksamen
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Værktøjer, der er baseret på AI, herunder generativ AI/LLM, må benyttes som hjælpemiddel. Det skal af beskrivelsen af metode fremgå, hvordan disse er brugt. Det er den studerendes ansvar at sikre besvarelsens nøjagtighed, integritet og originalitet inklusiv at sikre, at besvarelsen ikke er faktuelt ukorrekt, plagieret eller indeholder materiale med copyright.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Mundtlig eksamen på 30 min på basis af genafleveret rapport

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden:

 • Redegøre for hvordan de valgte fagområder indgår i casen
 • Redegøre for de valgte fagområders interne afgrænsninger og sammenhænge samt hvordan de til sammen kan bidrage til at belyse casen

 

Færdigheder:

 • Være i stand til at anvende de valgte fagområders terminologi og redskaber i analysen af casen

 

Kompetence:

 • Fremlægge en analyse af en eller flere relevante problemstillinger der er identificeret i projektarbejdet med casen