SFOK17003U Udbydes ikke i foråret 2019 - Avancerede spørgeskemametoder

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Not offered in the spring semester 2019 - Advanced Questionnaire Methods

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab - valgfag

 

Kursusindhold

Kurset tager udgangspunkt i det praktiske arbejde med at bearbejde et eller flere eksisterende datasæt fra en spørgeskemaundersøgelse, hvor der er anvendt et eller flere patient-rapportere outcome (PRO) skemaer og tilhørende baggrundsvariabler.

Arbejdet vil dække følgende emner:

 • Teknikker til beregning af scorer.

 

 • Konstruktion af nye og/eller validering af eksisterende multi-item-skalaer med klassiske psykometriske teknikker og test for differential item functioning (DIF).

 

 • Tilrettelæggelse og udførelse af 'kulturel validering' af spørgeskemaet i det aktuelle datasæt, sammenlignet med publicerede data.

 

 • Sammenligning af måleevner (sensitivitet/responsiveness) mellem items/skalaer og mellem skalaer på forskellige niveauer med beregning af relative validity.

 

 • Longitudinel analyse med anvendelse af flere forskellige metoder til håndtering af missing data og sammenligning af deres resultater, samt anvendelse af forskellige teknikker til longitudinel analyse.
   

Fokus på kurset er anvendelse af allerede kendte statistiske metoder.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal de studerende kunne:

Viden:

 • Redegøre for de vigtigste trin i arbejdet med at bearbejde et datasæt fra en spørgeskemaundersøgelse, herunder teknikker til beregning af scorer, konstruktion of validering af multi-item-skalaer, tilrettelæggelse af kulturel validering, vurdering af sensitivitet/​responsiveness og relativ validitet.
 • Diskutere forskellige teknikker til håndtering af missing data og udførelse af longitudinel analyse.
   

Færdigheder:

 • Beregne scorer for enkelt- og multi-item skalaer.
 • Konstruere og validere simple multi-item-skalaer.
 • Kunne tilrettelægge og udføre en kulturel validering af et spørgeskema.
 • Kunne analysere sensitivitet/​responsiveness og beregne relativ validitet.
 • Kunne udvælge og gennemføre analyser af missing data og diskutere fordele og ulemper ved forskellige strategier.
 • Kunne udvælge og gennemføre longitudinelle analyser og diskutere fordele og ulemper ved forskellige strategier.
   

Kompetencer:

 • Kunne tilrettelægge og gennemføre analyse af et datasæt fra en spørgeskemaundersøgelse med håndtering af missing data og udvælgelse og samenligning af longitudinelle analysemetoder.
 • Kunne tilrettelægge en strategi til konstruktion eller validering af multi-item-skalaer, herunder kulturel validering af spørgeskemaer og vurdering af deres måleevner.

 

Fayers P, Machin D. Quality of Life: The Assessment, Analysis and Interpretation of Patient-reported Outcomes. 3rd ed. Wiley, 2016. 626 pp. 

Udvalgte artikler.

Gennemført kurserne i Spørgeskemakonstruktion SFOA09003E og Statistik SFOA09001E på 1.sem./KA af Folkesundhedsvidenskab.
Kendskab til spørgeskemakonstruktion og statistik på kandidatniveau.
Forelæsninger, læsning og diskussion af artikler og praktiske computer-øvelser med brug af statistikprogrammet SPSS (med mindre den studerende mestrer et andet).
Det vil blive tilstræbt, at de studerende på skift forbereder og afholder forelæsninger efter forudgående feedback fra lærer.
Udarbejdelse af en kursusopgave gennem kurset i grupper på 2-3 personer. Opgaven skal indeholde dele svarende til minimum fire af de omtalte færdigheder - enten fra gennemførelse af praktiske analyser eller afholdelse af forelæsning.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 57
 • Forberedelse
 • 61
 • Forelæsninger
 • 10
 • Holdundervisning
 • 10
 • I alt
 • 138
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Omfang for en gruppe på 2 studerende er 15 sider tekst + bilag og for en gruppe på 3 studerende er 22 sider tekst + bilag.
Krav til indstilling til eksamen

Kursusopgaven udarbejdes løbende i grupper på 2-3 personer ud fra oplæg, der knytter sig til de 6 omtalte færdigheder.

Opgaven skal indeholde konkrete analyser med tilhørende argumentation for tilrettelæggelse og diskussion af resultater indenfor minimum 4 (grupper på 2 studerende) eller 5 af områderne (grupper på 3 studerende).

Vælges det at afholde en forelæsning, indgår denne og tilhørende slides i opgaven.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV uddannelsessiden på KUnet.

Reeksamen

Se eksamensplanen på FSV uddannelsessiden på KUnet. Bemærk at eksamensformen kan blive ændret til reeksamen. I så fald informeres studerende, der er tilmeldt til reeksamen så hurtigt som muligt.

Kriterier for bedømmelse

For at bestå eksamen skal de studerende kunne:

Viden:

 • Redegøre for de vigtigste trin i arbejdet med at bearbejde et datasæt fra en spørgeskemaundersøgelse, herunder teknikker til beregning af scorer, konstruktion of validering af multi-item-skalaer, tilrettelæggelse af kulturel validering, vurdering af sensitivitet/​responsiveness og relativ validitet.
 • Diskutere forskellige teknikker til håndtering af missing data og udførelse af longitudinel analyse.
   

Færdigheder:

 • Beregne scorer for enkelt- og multi-item skalaer.
 • Konstruere og validere simple multi-item-skalaer.
 • Kunne tilrettelægge og udføre en kulturel validering af et spørgeskema.
 • Kunne analysere sensitivitet/​responsiveness og beregne relativ validitet.
 • Kunne udvælge og gennemføre analyser af missing data og diskutere fordele og ulemper ved forskellige strategier.
 • Kunne udvælge og gennemføre longitudinelle analyser og diskutere fordele og ulemper ved forskellige strategier.
   

Kompetencer:

 • Kunne tilrettelægge og gennemføre analyse af et datasæt fra en spørgeskemaundersøgelse med håndtering af missing data og udvælgelse og samenligning af longitudinelle analysemetoder.
 • Kunne tilrettelægge en strategi til konstruktion eller validering af multi-item-skalaer, herunder kulturel validering af spørgeskemaer og vurdering af deres måleevner.