SFOB20014U Sundhedsøkonomi

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Health Economics

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Bacheloruddannelsen i Sundhed og informatik- valgfag

Kursusindhold

Faget giver en introduktion til generel økonomisk teori, sundhedsøkonomi og sundhedsøkonomisk evaluering. Kurset gennemgår økonomiske principper anvendt på økonomiske problemstillinger i almindelighed, men trækker overvejende på eksempler fra problemstillinger knyttet til folkesundhed.

Kurset introducerer prisdannelse og markeder, hvor beskrivelse og analyse indledningsvis er knyttet til markeder med konkurrence. Efterfølgende udvides diskussionen til at dreje sig om allokering i mere komplicerede situationer, hvilket fører til en diskussion af betydning af konkurrenceforhold, eksternaliteter og markedsfejl. Endvidere gennemgås finansiering af sundhedsvæsenet, problemer knyttet til sundhedsforsikring, og ulighed i sundhed.

Kurset introducerer endvidere makroøkonomiske principper og ser blandt andet på, hvad der bestemmer produktionen (BNP) i samfundet, arbejdsløshed og inflation.

Parallelt med gennemgangen af økonomisk teori og dens anvendelse indenfor sundhed gives en introduktion til et mere værktøjsorienteret område, nemlig cost-effectiveness analyser.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for de grundlæggende determinanter for udbud og efterspørgsel på markeder der er relevante for sundhedssektoren;
 • redegøre for priselasticiteter;
 • redegøre for sundhed som et økonomisk koncept;
 • forklare betydningen af markedsfejl som adverse selection og moral hazard i sundhedsforsikring;
 • beskrive hovedtrækkene i såvel udbud som efterspørgsel på lægemiddelmarkedet;
 • redegøre til grundlaget for cost-effectiveness analyser.

 

Færdigheder

 • analysere sundhedspolitiske problemstillinger med udgangspunkt i grundlæggende økonomiske teorier;
 • at kunne læse og forstå empriske anlayser af sundhed fra økonomiske tidskrifter;
 • benytte økonomisk-statistiske kilder til at finde relevant talmateriale til vurdering af aktuelle økonomiske spørgsmål;
 • vurdere resultater af cost-effectiveness analyser i litteraturen;
 • gennemføre en pricipiel cost-effectiveness analyse af en intervention.

 

Kompetencer

 • diskutere og vurdere økonomiske ekspertudtalelser i problemstillinger knyttet til sundhedssektoren;
 • gennemføre selvstændige økonomiske analyser;
 • indgå i en kvalificeret tværfaglig diskussion af emner som vedrører sundheds- og samfundsøkonomi.

 

Der vil blive benyttet en lærebog eller et kompendium, der dækker samme stofområde som

Health Economics, Jay Bhattacharya, Timothy Hyde and Peter Tu. Palgrave Macmillan.

artikler:

Cutler, D.M. and Lleras-Muney,  A., 2006. Education and Health: Evaluating Theories and Evidence. In RF Schoeni, JS House, G Kaplan and H Pollack (Eds.): Making Americans Healthier: Social and Economics Policy as Health Policy, New York: Russell Sage Foundation 2008. Published as NBER: http:/​/​www.nber.org/​papers/​w12352

Almond, D and Currie, J, ”Killing me softly: The Fetal Origins Hypothesis”, Journal of Economic Perspectives—Volume 25, Number 3—Summer 2011—Pages 153–172

Lu, Y. and Slusky, J., "The Impact of Women’s Health Clinic Closures on Preventive Care", American Economic Journal: Applied Economics 2016, 8(3): 100–124

Bharadwaj, P., Johnsen, J., Løken, K., "Smoking bans, maternal smoking and birth outcomes", Journal of Public Economics 115 (2014) 72–93

Howard, David H., Peter B. Bach, Ernst R. Berndt, and Rena M. Conti. 2015. "Pricing in the Market for Anticancer Drugs." Journal of Economic Perspectives, 29(1): 139-62.

 

Endvidere anvendes en række supplerende noter og uddrag af anden litteratur vedr. bl.a. makroøkonomien, markedsfejl og ulighed. Denne del af undervisningsmaterialerne lægges i kursets kursusrum ved semesterstart.

 

Forelæsning og holdundervisning.
Ved forelæsninger gennemgås fagets pensum.
I holdundervisningen løses konkrete opgaver med aktiv deltagelse af de studerende.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Holdundervisning
 • 26
 • Forberedelse (anslået)
 • 215
 • Eksamen
 • 6
 • I alt
 • 275
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Holdundervisningen er lagt an på aktiv deltagelse af de studerende og løbende diskussion og feedback.

Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 6 timer
Prøveformsdetaljer
Prøveformen vil være en 6-timers tag-hjem eksamen i Digital Eksamen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

AI/LLM’s can be used as an aid for the exam. It is the responsibility of the student to ensure the accuracy, integrity, and originality of the text, including ensuring that the text is not factually incorrect, plagiarized, or contains copyrighted material. AI/LLM’s may not be used as an actual author or a scientific source cf. Vancouver Guidelines.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer (ingen censur)
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiderne på KUnet.

Reeksamen

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiderne på KUnet.

Bemærk at eksamensformen kan blive ændret til reeksamen. I så fald informeres studerende, der er tilmeldt til reeksamen så hurtigt som muligt.

Kriterier for bedømmelse

For at få karakteren 12 ved den skriftlige eksamen skal den studerende kunne besvare den stillede eksamensopgave, idet den studerende på tilfredsstillende vis demonstrerer viden, færdigheder og kompetencer inden for kursets læringsmål:

Viden

 • redegøre for de grundlæggende determinanter for udbud og efterspørgsel på markeder der er relevante for sundhedssektoren;
 • redegøre for priselasticiteter;
 • redegøre for sundhed som et økonomisk koncept;
 • forklare betydningen af markedsfejl som adverse selection og moral hazard i sundhedsforsikring;
 • beskrive hovedtrækkene i såvel udbud som efterspørgsel på lægemiddelmarkedet;
 • redegøre til grundlaget for cost-effectiveness analyser.

 

Færdigheder

 • analysere sundhedspolitiske problemstillinger med udgangspunkt i grundlæggende økonomiske teorier;
 • at kunne læse og forstå empriske anlayser af sundhed fra økonomiske tidskrifter;
 • benytte økonomisk-statistiske kilder til at finde relevant talmateriale til vurdering af aktuelle økonomiske spørgsmål;
 • vurdere resultater af cost-effectiveness analyser i litteraturen;
 • gennemføre en pricipiel cost-effectiveness analyse af en intervention.

 

Kompetencer

 • diskutere og vurdere økonomiske ekspertudtalelser i problemstillinger knyttet til sundhedssektoren;
 • gennemføre selvstændige økonomiske analyser;
 • indgå i en kvalificeret tværfaglig diskussion af emner som vedrører sundheds- og samfundsøkonomi.