SFOB20007U Demografi

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Demography

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Bacheloruddannelsen i Sundhed og informatik- valgfag

Kursusindhold

Fagets mål er at give de studerende grundlæggende viden om demografiske begreber og metoder og om de vigtigste demografiske kendsgerninger og udviklingslinier. Det drejer sig om fødsel, giftermål, vandringer og død, studeret alders-, køns- og kalendertidsspecifikt og stratificeret geografisk. Adfærdsmæssige, socioøkonomiske og biologiske determinanter indgår i den analytiske demografi og berøres kort i kurset.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at

Have opnået følgende viden

 • viden om danske og internationale demografiske forhold og udviklingstendenser i centrale mål, som behandles på kurset (fx dødelighed, fertilitet, pardannelse), samt centrale forklaringsmodeller (fx demografisk transitioner)
 • teoretisk viden om betydning af demografi for samfundsanalyser og samfundspolitik;
 • praktisk viden om hvordan man bruger danske og internationale datakilder til at belyse demografiske problemstillinger.

 

Have opnået følgende færdigheder

 • redegøre for demografiske metode og forklaringsmodeller;
 • brug af statistisk software R til at gennemføre demografiske undersøgelser baseret på danske og internationale datakilder ved hjælp af demografiske værktøjer, f.eks., dødelighedstavle, aldersspecifikke og aldersstandardiserede rater;
 • kommunikation af resultater fra demografiske undersøgelser inklusive betydning og begrænsninger.

 

Have opnået følgende kompetencer

 • benytte disse kilder og værktøjer til at løse konkrete demografiske problemstillinger af typer, som forventeligt vil være almindeligt forekommende i mange arbejdsfunktioner i f.eks. offentlig forvaltning.
 • læse og forstå i detaljer demografiske videnskabelige artikler, i det omfang de hviler på de værktøjer, som kurset behandler.

 

Demografi kompendium af Anna-Vera Jørring Pallesen, Johan Sebastian Ohlendorff, Laust Hvas Mortensen og Thomas Alexander Gerds, Københavns Universitet. Kompendiet bliver udgivet på Absalon. 

Data fra statistikbanken.dk og internationale kilder. 

Forelæsninger og øvelsestimer (dels opgaveregning, dels IT-øvelser med tilgang til Danmarks Statistiks Statistikbank).
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Holdundervisning
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 102
 • Eksamen
 • 6
 • I alt
 • 138
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer
Prøveformsdetaljer
4-timers skriftlig stedprøve i KU's eksamenshus.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Adgang til følgende hjælpemidler udover standardhjælpemidlerne i KUs eksamenshuse:

Digitale noter (Det er tilladt at uploade noter til ITX-eksamen via digital eksamen. Du finder et link til denne funktion under din prøve i Digital Eksamen).

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
To interne bedømmere.
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiderne på KUnet.

Reeksamen

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiderne på KUnet.

Bemærk at eksamensformen kan blive ændret til reeksamen. I så fald informeres studerende, der er tilmeldt til reeksamen så hurtigt som muligt.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende med udgangspunkt i pensumlitteraturen og undervisningen demonstrere viden, færdigheder og kompetencer: 

Have opnået følgende viden

 • viden om danske og internationale demografiske forhold og udviklingstendenser i centrale mål, som behandles på kurset (fx dødelighed, fertilitet, pardannelse), samt centrale forklaringsmodeller (fx demografisk transitioner)

 • teoretisk viden om betydning af demografi for samfundsanalyser og samfundspolitik;

 • praktisk viden om hvordan man bruger danske og internationale datakilder til at belyse demografiske problemstillinger.

 

Have opnået følgende færdigheder

 • redegøre for demografiske metode og forklaringsmodeller;
 • brug af statistisk software R til at gennemføre demografiske undersøgelser baseret på danske og internationale datakilder ved hjælp af demografiske værktøjer, f.eks., dødelighedstavle, aldersspecifikke og aldersstandardiserede rater;
 • kommunikation af resultater fra demografiske undersøgelser inklusive betydning og begrænsninger.

 

Have opnået følgende kompetencer

 • benytte disse kilder og værktøjer til at løse konkrete demografiske problemstillinger af typer, som forventeligt vil være almindeligt forekommende i mange arbejdsfunktioner i f.eks. offentlig forvaltning.
 • læse og forstå i detaljer demografiske videnskabelige artikler, i det omfang de hviler på de værktøjer, som kurset behandler.