SFOB20005U Sygdomslære for ikke-klinikere

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Human Diseases for Non-Clinicians

Uddannelse

bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Kursusindhold

Faget giver en introduktion til de hyppigste og væsentligste sygdomme i den vestlige befolkning. Fagets målgruppe er studerende, der skal samarbejde med sundhedspersonale, men ikke selv arbejde klinisk med patienter. Der lægges i undervisningen vægt på at forklare sygdommenes årsager og udvikling.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at have tilegnet sig følgende kvalifikationer:

Viden:

 • For de hyppigste og væsentligste sygdomme i den vestlige befolkning:
  • Definere sygdommene.
  • Forklare patogenese og ætiologi.
  • Beskrive symptomer og fund, diagnostik, behandling, forebyggelse og byrde for patient og samfund.
  • Nævne forekomst, følgesygdomme og prognose.

 

Færdigheder:

 • Anvende medicinsk terminologi relateret til sygdomslære.

 

Kompetencer:

 • Kommunikere med sundhedspersonale og sundhedsvidenskabelige forskere.

Sygdomslære for ikke-klinikere, Munksgaard. Redaktører: Else Marie Bladbjerg, Annelli Sandbæk og Bente Merete Stallknecht.

Der forventes kendskab til humanbiologi sv.t. 10 ECTS.
Forelæsninger, holdtimer og studiecafé.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 48
 • Holdundervisning
 • 24
 • Forberedelse (anslået)
 • 174
 • Studiegrupper
 • 26
 • Eksamen
 • 3
 • I alt
 • 275
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet

De studerende vil opnå mundtlig feedback ved deltagelse i holdundervisningen og ved studiecafetimerne, hvor der arbejdes kritisk med stoffet, og der fremlægges individuelt/i grupper enten overfor en eller få andre studerende eller i plenum. Desuden anvendes quiz-spørgsmål med/uden shake-speak ved forelæsningerne.

Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig eksamen i KUs eksamenshus
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiderne på KUnet.

Reeksamen

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiderne på KUnet.

Bemærk at eksamensformen kan blive ændret til reeksamen. I så fald informeres studerende, der er tilmeldt til reeksamen så hurtigt som muligt.

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 til eksamen skal den studerende kunne:

Viden:

 • For de hyppigste og væsentligste sygdomme i den vestlige befolkning:
  • Definere sygdommene.
  • Forklare patogenese og ætiologi.
  • Beskrive symptomer og fund, diagnostik, behandling, forebyggelse og byrde for patient og samfund.
  • Nævne forekomst, følgesygdomme og prognose.

 

Færdigheder:

 • Anvende medicinsk terminologi relateret til sygdomslære.