SFOB20003U Sundhedsvæsenets struktur og funktion

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Health Care Systems

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk

Kursusindhold

Faget giver en introduktion til og overblik over det danske sundhedsvæsen via gennemgang af sundhedsvæsenets væsentlige aktiviteter og programmer, centrale aktører og processer, styring og kvalitet, samt historiske udvikling. En række empiriske felter gennemgås med udgangspunkt i nyere samfundsvidenskabelige teorier med relevans for folkesundhedsvidenskabelige problemstillinger. Der lægges vægt på at skabe en forståelse af, hvordan forskellige styringsredskaber og –rationaler former sundhedsvæsnet, samt konsekvenserne heraf.

Målbeskrivelser

Målet er at den studerende opnår overblik over det danske sundhedsvæsens struktur og funktion og tilegner sig indsigt i centrale problemstillinger, begreber og teorier inden for hovedtemaerne:

 • Alternative modeller for udformning af sundhedsvæsener;
 • Alternative og/eller komplementære metoder til styring af sundhedsvæsener.

 

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for det danske sundhedsvæsens struktur og funktion, dets centrale aktører og processer samt de vigtigste styringsredskaber og kvalitetsfremmende aktiviteter.
   

Færdigheder

 • Selvstændigt analysere og vurdere det danske og andre sundhedsvæsners aktiviteter med udgangspunkt i samfundsvidenskabelige teorier og begreber.


Kompetencer

 • Selvstændigt og kritisk analysere de forskellige styringsredskaber, deres grundantagelser og mulige implikationer.

Kompendium og lærebog. Supplerende materiale i form af plancher, noter mv. til eventuel orientering lægges løbende ud på Absalon.

Forelæsninger og holdundervisning.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Holdundervisning
 • 24
 • Forberedelse (anslået)
 • 154
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Kollektiv

Løbende feedback i holdtimer på spørgsmål og øvelser. Feedback på eksamensopgave i form af detaljeret rettevejledning.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
---
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Adgang til følgende programmer ved eksamen i KUs eksamenshus udover standardprogrammerne:

Digitale noter (Det er tilladt at uploade noter til ITX-eksamen via digital eksamen. Du finder et link til denne funktion under din prøve i Digital Eksamen).

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer.
Eksamensperiode

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiderne på KUnet

Reeksamen

Se eksamensplanen på FSV studieinformationssiderne på KUnet

Bemærk at eksamensformen kan blive ændret til reeksamen. I så fald informeres studerende, der er tilmeldt til reeksamen så hurtigt som muligt.

Kriterier for bedømmelse

For at bestå eksamen skal den studerende med udgangspunkt i pensumlitteraturen kunne:

Viden

 • demonstrere viden om og overblik over det danske sundhedsvæsens struktur og funktion, dets centrale aktører og processer samt de vigtigste styringsredskaber og kvalitetsfremmende aktiviteter;
 • demonstrere overblik over pensum og anvende relevant samfundsvidenskabelig litteratur i analysen af konkrete empiriske problemstillinger.
   

Færdigheder

 • selvstændigt og kritisk forholde sig til det ved eksamen udleverede kildemateriale.
   

Kompetencer

 • selvstændigt og kritisk analysere de forskellige styringsredskaber, deres grundantagelser og mulige implikationer.