SFOA09005U Kvalitative analysestrategier og videnskabsteori

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Qualitative Studies and Philosophy of Science

Uddannelse
Kandidatuddannelsen i folkesundhedsvidenskab - obligatorisk
Kursusindhold

Kursets formål er – med udgangspunkt i det kvalitative perspektiv, særligt det etnografiske – at give de studerende færdigheder i at generere data, reflektere over metode og analysere konkrete empiriske fænomener.

Gennem forelæsninger og holdundervisning gøres de studerende bekendt med de mest almindelige kvalitative analysestrategier og videnspositioner og får et mere grundigt kendskab til kursets udvalgte kvalitative forskningstradition.

De studerende skal gennem undervisning og selvstændig opgaveskrivning foretage en analyse af deres eget empiriske materiale og reflektere over sammenhængen mellem vidensposition og den anvendte analysestrategi.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne udarbejde en analysestrategi:

 • definere en klar problemstilling, der er tilgængelig for kvalitativ analyse
 • udvælge eller producere eget datamateriale
 • udforme en analysestrategi, der er egnet til den givne problemformulering
 • anvende analysestrategien på et materiale
 • redegøre for den valgte videnspositions centrale elementer/begreber
 • etablere sammenhæng mellem den valgte vidensposition og den valgte analysestrategi
 • reflektere over og vurdere den viden, der er opnået med de anvendte metoder i forhold til relevante kvalitetskrav og den valgte vidensposition. 
Forelæsninger og holdtimer
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 107
 • Forelæsninger
 • 16
 • Holdundervisning
 • 32
 • Projektarbejde
 • 120
 • I alt
 • 275
Point
10 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Aflevering af kursusopgave
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode
Se eksamensplanen på FSV uddannelsessiden på KUnet: https://intranet.ku.dk/folkesundhedsvidenskab_ka/Eksamen/Eksamensplaner/Sider/default.aspx
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 forventes den studerende at kunne udarbejde en analysestrategi:

 • definere en klar problemstilling, der er tilgængelig for kvalitativ analyse
 • udvælge eller producere eget datamateriale
 • udforme en analysestrategi, der er egnet til den givne problemformulering
 • anvende analysestrategien på et materiale
 • redegøre for den valgte videnspositions centrale elementer/begreber
 • etablere sammenhæng mellem den valgte vidensposition og den valgte analysestrategi
 • reflektere over og vurdere den viden, der er opnået med de anvendte metoder i forhold til relevante kvalitetskrav og den valgte vidensposition.