SFEB15001U Sygdomslære og farmakologi

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Pathology and Pharmacology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring - begrænset valgfrit
Bacheloruddannelsen i molekylær biomedicin  - begrænset valgfrit
Bacheloruddannelsen i bioteknologi - begrænset valgfrit

Kursusindhold

Begreber i almen sygdomslære (inflammation, immunitet, cellekrise ect.) og basale begreber inden for sygdomme i mave-tarmkanal, lever, nyrer, lunger, hjerte, kredsløb og centralnervesystem. Basale begreber indenfor basal farmakologi (absorption, fordeling, metabolisme og ekskretion) og toksikologi.

Målbeskrivelser

At give den studerende et kendskab til de processer, der i) forårsager sygdom hos mennesker, ii) regulerer absorption, distribution og elimination af lægemidler, og iii) er involveret i forgiftningsreaktioner. Endvidere omfatter kurset en introduktion til lægemidlers samspil med receptorer. Kurset er en forberedelse til den senere indlæring af næringsstoffers absorption, ekskretion, virkningsmekanisme og interaktion med lægemidler. Disse begreber er essentielle for den teoretiske og praktiske undervisning i kandidatuddannelsen i Human Nutrition og kandidatuddannelsen i Klinisk Ernæring. Kurset er valgfrit på bacheloruddannelsen i fødevarer og ernæring inden for specialiseringen fødevarer, ernæring og sundhed, men en forudsætning for at blive optaget på kandidatuddannelsen i Klinisk Ernæring.

Viden:

 • Kendskab til terminologi for de hyppigste patologiske processer og forståelse for de basale sygdomsfremkaldende mekanismer
 • Kendskab til de hyppigste ernæringsrelaterede lidelser hos mennesker
 • Kendskab til absorption, fordeling og elimination samt beregninger forbundet med disse processer
 • Kendskab til basale toksikologiske processer og tests

 

Færdigheder:

 • Anvende principielle patologiske virkningsmekanismer, foretage basale farmakologiske beregninger og vurdere basale toksikologiske testresultater og virkninger

 

Kompetencer:

Håndtere det komplekse samspil mellem patologi, farmakologi, toksikologi og ernæring.

Robbins. Basic Pathology, 9th edition.
Øvrigt undervisningsmateriale oplyses på Absalon ved studiestart.

Ernæring 5p DTU og Human fysiologi 7,5p (Fagpakke: Fødevarer, Ernæring & Sundhed, 2. år blok 1+2).
De enkelte dele af indholdsstoffer behandles i forelæsningsform. I løbet af kurset søges det - med udvalgte kliniske eksempler - at samle de præsenterede enkeltheder til et hele. De teoretiske øvelser skal uddybe forelæsningsstoffet og giver mulighed for en nærmere diskussion af enkeltproblemer.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 50
 • Forberedelse (anslået)
 • 77
 • Teoretiske øvelser
 • 75
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
---
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer.
Reeksamen

Ved 10 eller færre tilmeldte til reeksamen, kan eksamensformen blive ændret til mundtlig eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se venligst under "Målbeskrivelser"