NPLB14029U Træer og buske

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Trees and Shrubs

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i landskabsarkitektur

Kursusindhold

På klasseniveau analyseres et antal familier, slægter og arter grundigt i fællesskab (fællespensum)
I grupper eller individuelt specialiserer gruppen/den studerende sig i et antal plantefamilier og erhverver sig et dybtgående botanisk og økologisk kendskab til specialets familier, slægter og arter.
Arbejdsformen er 1) studie og analyse af planter og litteratur i øvelseslokalet 2) havevandringer, 3) besøg i botaniske samlinger og 4) korte ekskursioner.

Målbeskrivelser

 

Efter gennemførelse af kurset forventes den studerende at kunne:

Viden:
Beskrive og identificere udvalgte vedplante-plantefamiliers slægter og arter.
Beskrive betydningen af genetisk diversitet i forbindelse med arter og kultivarer. Beskrive betydning af indgreb som fx podning og beskæring.
Redegøre for udvalgte planters naturlige habitat.

Færdigheder:
Have erhvervet et plantekendskab der senere kan anvendes i udarbejdelse af beplantningsplaner, vurdering af planters værdi i en given beplantning samt relatere kendskab til plantens naturlige voksested til beplantningsstrategi.

Kompetencer:
Bedømme en vedplantebeplantning.

 

Teoretiske forelæsninger kombineres med praktiske øvelser med levende plantemateriale. Der arbejdes individuelt og i grupper. Havevandringer og ekskursioner til plantesamlinger. Praktisk øvelse i podning; demonstration af beskæring.

Kompetencer svarende til Naturgrundlaget 2, Dyrs og Planters diversitet, Botanik,
Have- og landskabsplanters botanik
Kurset indledes med botanisk gennemgang af fællesprojektets familier, slægter og arter. Der arbejdes løbende med specialet, hvor studiet af de valgte familier foregår som gruppearbejde under lærervejledning. Der arbejdes med levende plantemateriale, herbarier, lærebøger, danske og udenlandske bestemmelsesværker samt forskelligt illustrationsmateriale. Der afholdes forelæsninger, havevandringer og gruppearbejde. Ved øvelser/​gruppearbejde karakteriseres og diagnosticeres relevant plantemateriale. Der afholdes ekskursioner (fx 3 halve dage) til udvalgte plantesamlinger.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 15
 • Forberedelse (anslået)
 • 74
 • Praktiske øvelser
 • 39
 • Ekskursioner
 • 17
 • Projektarbejde
 • 39
 • Vejledning
 • 20
 • Eksamen
 • 2
 • I alt
 • 206
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 min
Prøveformsdetaljer
Mundtlig eksamination. Ingen forberedelsestid.
Krav til indstilling til eksamen

Udarbejdelse af et individuelt pensum

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Som den ordinære eksamen. Hvis der ikke er udarbejdet individuelt pensum,  skal der udarbejdes et individuelt pensum før reeksamen, som blot skal være klart til eksamen. Reeksamen er den samme type prøve som til ordinær eksamen: mundtlig prøve, 30 min. Ingen forberedelsestid.

Kriterier for bedømmelse

Mundtlig eksamination i fælles- og individuelt pensum. Der forevises levende plantemateriale, illustrationer m.m. hvor den studerende analyserer og redegør for systematiske tilhørsforhold

De to pensa vægtes ens ud fra målbeskrivelsen.