NNEK14008U Fysisk aktivitet og sundhed

Årgang 2015/2016
Engelsk titel

Physical activity and health

Uddannelse
Kandidatuddannelsen i Humanfysiologi
Kursusindhold

Metaboliske syndrom. Hjertekarsygdomme- lipoproteinmetabolismen-træning. Type 2 diabetes: Insulin resistans og træning. Overvægt-fedme-træningens indflydelse herpå. Indenfor alle områderne indgår: Epidemiologisk indgang til området, kønsaspektet, alder, fysisk aktivitet, træning som forebyggelse og behandling samt kostens betydning. Der lægges vægt på fysiologiske og molekylære reguleringsmekanismer inden for de enkelte emner.

Målbeskrivelser

Viden

Skal opnå kendskab til fysiologiske og molekylære faktorer relateret til: metaboliske syndrom. Hjertekarsygdomme- lipoproteinmetabolismen-træning. Type 2 diabetes: Insulin resistanstræning. Overvægt-fedme og trænings indflydelse herpå.

Færdigheder

Fremlæggelse af projektopgaver og kunne anvende fysiologisk, evidensbaseret argumentation for fysisk aktivitets betydning for sundhed

Kompetencer

Sammenholde og vurdere videnskabelige artikler og syntetisere viden om fysisk aktivitets betydning for sundhed 

Der vil kun blive anvendt videnskabelige artikler. Oplyses på Absalon før kursusstart.

Den studerende skal have deltaget i og indstillet sig til eksamen i de obligatoriske moduler på den Humanfysiologiske kandidatuddannelse: "Human Fysiologi del 1 og 2" eller tilsvarende fysiologiske kurser.
Problembaseret læring (PBL), studenterfremlæggelser, forelæsninger samt projektarbejde. Der vil være obligatoriske arbejdsopgaver, som skal løses udenfor den skemalagte undervisning. Desuden er skemalagt PBL og projektarbejde obligatorisk.
Valgfrit kursus på kandidatuddannelsen i Humanfysiologi.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 40
 • Forberedelse
 • 108
 • Forelæsninger
 • 28
 • Projektarbejde
 • 30
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 1 uge
1 uges hjemmeopgave med selvvalgt tema indenfor pensum. Emne aftales med modulansvarlige. Udlevering kl. 9 og aflevering kl. 9 syv dage
efter
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Kriteriebeskrivelse for karakteren 12:

 

 • Den studerende viser overblik og stor indsigt i kursets emneområder
 • Den studerende demonstrerer sikker anvendelse af fagets terminologi
 • Den studerende kan vurdere, analysere og tage kritisk stilling til den videnskabelige litteratur
 • Opgaven fremstår som en helhed baseret på en væsentlig del af pensum og er velskrevet, diskuterende og argumenterende
 • Den studerende kan overføre teoretisk, videnskabelig viden til praksis