NNEK14008U Fysisk aktivitet og sundhed

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Physical activity and health

Uddannelse
Kandidatuddannelsen i Humanfysiologi
Kursusindhold

Metaboliske syndrom. Hjertekarsygdomme- lipoproteinmetabolismen-træning. Type 2 diabetes: Insulin resistanstræning. Overvægt-fedme-træningens indflydelse herpå. Indenfor alle områderne indgår: Epidemiologisk indgang til området, kønsaspektet, alder, fysisk aktivitet, træning som forebyggelse og behandling, kostens betydning samt reguleringsmekanismer.

Målbeskrivelser

Viden

Skal opnå kendskab til fysiologiske faktorer relateret til: metaboliske syndrom. Hjertekarsygdomme- lipoproteinmetabolismen-træning. Type 2 diabetes: Insulin resistanstræning. Overvægt-fedme og trænings indflydelse herpå.

Færdigheder

Fremlæggelse af projektopgaver og kunne anvende fysiologisk, evidensbaseret argumentation for fysisk aktivitets betydning for sundhed

Kompetencer

Sammenholde og vurdere videnskabelige artikler og syntetisere viden om fysisk aktivitets betydning for sundhed  

Oplyses på Absalon før kursusstart.

Den studerende skal have deltaget i og indstillet sig til eksamen i de obligatoriske moduler på den Humanfysiologiske kandidatuddannelse: "Human Fysiologi del 1 og 2" eller tilsvarende fysiologiske kurser.
Problembaseret læring (PBL), studenterfremlæggelser, forelæsninger samt projektarbejde. Der vil være obligatoriske arbejdsopgaver, som skal løses udenfor den skemalagte undervisning. Desuden er skemalagt PBL og projektarbejde obligatorisk.
Valgfrit kursus på kandidatuddannelsen i Humanfysiologi.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 40
 • Forberedelse
 • 108
 • Forelæsninger
 • 28
 • Projektarbejde
 • 30
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 1 uge
1 uges hjemmeopgave med selvvalgt tema indenfor pensum.
Opgaven udleveres kl. 9.00 og afleveres kl. 14.00
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Kriteriebeskrivelse for karakteren 12:

 

 • Den studerende viser overblik og stor indsigt i kursets emneområder
 • Den studerende demonstrerer sikker anvendelse af fagets terminologi
 • Den studerende kan vurdere, analysere og tage kritisk stilling til den videnskabelige litteratur
 • Opgaven fremstår som en helhed baseret på en væsentlig del af pensum og er velskrevet, diskuterende og argumenterende
 • Den studerende kan overføre teoretisk, videnskabelig viden til praksis