NNEB14018U Idrætspsykologi og identitet

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Sport Psychology and Identity

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i idræt og fysisk aktivitet

Kursusindhold

Kurset omhandler en indføring i idræts- og sportspsykologi og psykologiske teorier om personlighed og identitet. Teorierne vil blive relateret til forskellige kontekster, herunder elite-, bredde- og sundhedsidræt.

Målbeskrivelser

Viden:

De studerende skal opnå grundlæggende viden om psykologiske begreber og teorier, og viden om psykologiske begreber og teoriers anvendelse i forskellige idrætskontekster.

De studerende skal have basal viden om psykologiske begreber og teorier om personlighed og identitet, motivation, kognition, følelser og sociale relationer, som har betydning i idræt.

Færdigheder:

De studerende skal opnå færdigheder i at kunne reflektere over og vurdere de psykologiske begreber og teoriers relevans i forhold til at forstå fænomener indenfor idræt.

De studerende skal kunne sammenligne forskellige psykologiske begreber og teorier, og kunne relatere disse begreber og teorier til forskelligartede idrætsrelaterede situationer og problemstillinger.

Kompetencer:

De studerende skal kunne redegøre for valg af relevante psykologiske begreber og teorier i forhold til en given problemstilling indenfor idræt.

De studerende skal kunne analysere, reflektere over og vurdere en given idrætsrelateret problemstilling, og have forståelse for deres egen rolle i forhold til problemstillingen.

Litteratur oplyses før kursusstart på Absalon

Oplæg og gruppearbejde.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 40
 • Forberedelse
 • 98
 • Forelæsninger
 • 28
 • Øvelser
 • 40
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

De studerende giver hinanden gensidig feedback i øvelser, hvor der arbejdes med læring af færdigheder indenfor idrætspsykologien. Underviseren giver feedback på de mindre skriftlige opgaver, som skrives i løbet af kurset - enten som general feedback til deltagerne eller til de enkelte grupper.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Skriftlig opgave som udarbejdes i gruppe af 2-3 personer.
Opgavens omfang er max. 15 normalsider ved grupper på to personer og max. 20 normalsider ved grupper på 3 personer (en normalside er 2400 anslag inkl. mellemrum). Sider udover det tilladte vil ikke blive bedømt.
Krav til indstilling til eksamen

I løbet af kurset afleveres en mindre skriftlig opgave, som skal godkendes inden eksamen.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Opgaver kan udarbejdes individuelt hvis der ikke er nok tilmeldte til reeksamen til at lave skriftlig opgave i gruppe.

Manglende godkendt opgave skal afleveres 3 uger før reeksamen.

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen.