NNDK17001U Naturvidenskabelig formidling

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Science communication

Kursusindhold

Globale problemer såsom klimaforandringer, biodiversitetskrisen, og vand- og fødevareknaphed kalder på en ny dagsorden i kommunikation og formidling af naturvidenskab. Dette kursus imødekommer den dagsorden på to måder:

1) Det forbereder dig til at formidle avanceret naturvidenskabeligt indhold på måder der kan engagere forskellige målgrupper i at forholde sig til disse udfordringer

2) Det kvalificerer dig til at arbejde med kommunikation og formidling af komplekst og tværfagligt naturvidenskabeligt indhold på en forskningsbaseret måde

Kurset har altså både teoretiske og praktiske komponenter, og forbereder dig dermed både til dit fremtidige erhverv og til projektarbejde på studiet. Kurset giver dig et solidt fundament til at kunne formidle naturvidenskabelig viden til forskellige målgrupper i en række forskellige formater, men også til kritisk at reflektere over og evaluere naturvidenskabelig kommunikation og formidling i krydsfeltet mellem forskere, beslutningstagere og offentlighed.

Kernen i kurset er en række temaer, som introduceres af forskellige eksperter (fra fx Statens Naturhistoriske Museum, Det Europæiske Miljøagentur, Videnskab.dk, Danmarks Tekniske Museum) og som fokuserer på forskellige formidlingsformater (fx citizen science, udstillinger, populærvidenskabelige artikler). Du og din gruppe arbejder i dybden med temaerne gennem temaopgaver, hvor I selvstændigt anvender og reflekterer over konkrete formidlingsredskaber. Hver temaopgave har typisk både et design- og et evalueringsperspektiv, så både teori og praksis kommer i spil.

Målbeskrivelser

Kompetencer:

Deltagerne tilegner sig gennem kurset og dets indhold kompetencer til at kunne:

 • Reflektere over udfordringer og muligheder for formidling af avanceret fagstof i krydsfeltet mellem forskere, beslutningstagere og offentlighed
 • Identificere hvad der er den centrale viden for målgruppen i naturvidenskabelige processer og produkter
 • Udvælge og omforme naturfaglig viden til en specifik målgruppe på baggrund af indsigt i målgruppens forudsætninger og præferencer
 • Designe præcise, troværdige og engagerende formidlingsprodukter
 • Kritisk evaluere naturvidenskabelig formidling og formulere konstruktiv feedback

 

Færdigheder:

 • Deltagerne tilegner sig gennem kurset og dets indhold færdigheder til at:

 • Formidle naturvidenskab skriftligt, mundtligt og visuelt i krydsfeltet mellem forskere, beslutningstagere og offentlighed
 • Reflektere over hvordan formidling kan bruges strategisk 
 • Identificere og forholde sig til epistemologiske orienteringer og andre kendetegn ved specifikke målgrupper

   

Viden:

 • Deltagerne tilegner sig gennem kurset og dets indhold viden om:

 • Hvordan man gør naturvidenskabelig formidling nærværende, engagerende og relevant i et bæredygtighedsparadigme
 • De særlige kendetegn og udfordringer ved formidling af naturvidenskabelige processer og produkter under et bæredygtighedsparadigme
 • Hvad der kendetegner forskellige målgruppers forudsætninger for og forventninger til formidling i et bæredygtighedsparadigme
 • Relevante kommunikationsformater og disses kendetegn i et bæredygtighedsparadigme

Elektronisk materialesamling.

En bacheloreksamen fra et af de naturvidenskabelige fag.

Det er en fordel, men ikke et krav, at den studerende har bestået kurset “introduktion til naturvidenskabelig formidling”.

Kurset forudsætter faglighed svarende til en bestået BA-uddannelse.
Undervisningen er bygget op med en vekselvirkning mellem workshops, faglige oplæg, gruppearbejde/​​individuelt arbejde med eksempler og problemer inden for kursets temaer. Undervisningen foregår dels på universitetet og dels museer, science centre etc. En afgørende del af kursusudbyttet opnås ved at deltage i undervisningen og i øvelserne.
Undervisningen foregår dels på universitetet og dels på museer og science centre.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Forberedelse (anslået)
 • 146
 • Praktiske øvelser
 • 45
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)

I de faglige workshops får du kollektiv og individuel mundtlig feedback.

Gennem gruppearbejdet gives mundtlig peer-feedback.

Ifbm. de skriftlige temaopgaver er der mulighed for vejledning, dvs individuel og kollektiv mundtlig feedback.

Det individuelle arbejde bliver evalueret ved den afsluttende eksamen med en karakter og mundtlig feedback fra eksaminatorerne.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 30 minutter
Prøveformsdetaljer
Ved eksamen trækkes én af de fem afleverede temaopgaver som fremlægges og danner udgangspunkt for eksaminationen. Der er 30 min forberedelsestid. Den mundtlige præstation tæller 100 pct. af karakteren.
Krav til indstilling til eksamen

Deltagerne skal have afleveret fem ud af i alt syv temaopgaver rettidigt for at kunne gå til eksamen.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
1 intern bedømmer.
Reeksamen

Reeksamen og indstillingskrav er identiske med den ordinære.

Det vil sige, at man skal have afleveret 5-7 opgaver senest 3 uger inden reeksamen.

Opgaverne skal herefter godkendes for at den studerende er indstillet til reeksamen. Besked på om opgaverne er godkendt modtager den studerende seenst 2 uger før reeksamen.

 

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende overbevisende og præcist kunne demonstrere viden, færdigheder og kompetencer, som beskrevet under målbeskrivelsen.