NNDB19002U Geografiens videnskabsteori (VTGeogr)

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Philosophy of Geography (VtGeogr)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i fysik
Bacheloruddannelsen i geografi og geoinformatik

Kursusindhold

Indføring i geografiens videnskabsteoretiske, etiske og historiske positioner.

Målbeskrivelser

Kompetencer

 • Analysere, diskutere og forholde sig kritisk reflekteret til videnskabsteoretiske og etiske positioner i relation til geografi
 • Analysere, diskutere og forholde sig kritisk reflekteret til den geografiske videnskabs rolle
 • Diskutere forskellige opfattelser af, hvad videnskab er

 

Færdigheder

 • Identificere samfundsmæssige og etiske problemstillinger i relation til geografi.
 • Identificere metodologiske og epistemologiske positioner i relation til geografi.
 • Identificere overtrædelser af god videnskabelig praksis i relation til geografi.

 

Viden

 • Beskrive udvalgte, centrale videnskabsteoretiske begreber og problemer af relevans for kritisk refleksion over geografi som videnskab.
 • Beskrive videnskabelige processer i den geografiske videnskab.
 • Beskrive udvalgte etiske teorier.
 • Beskrive normer for god videnskabelig praksis – med særlig fokus på problemstillinger relevante for geografisk forskning og uddannelse.

Se Absalon, når kurset er oprettet.

For at følge kurset anbefales et fagligt niveau svarende til de grundlæggende kurser på første studieår af BSc-uddannelsen i geografi og geoinformatik.
Undervisningen foregår ved forelæsninger og øvelser. Undervisningsplanen fremgår af kursushjemmesiden på Absalon.
Dele af undervisningen vil foregå på engelsk.

Kurset er identisk med NGEA04089U Videnskabsteori og etik for geografer.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 28
 • Forberedelse (anslået)
 • 157
 • Øvelser
 • 21
 • I alt
 • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Mundtlig prøve, 20 min. med opsyn.
De skriftlige opgaver udarbejdes løbende.

Den mundtlige prøve er uden forberedelse. Bedømmelsen sker på baggrund af vurderingen af den skriftlige og den mundtlige præstation.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Reeksamen

Genaflevering af skriftlige opgaver, 20 minutters mundtlig eksamen.

Den mundtlige prøve er uden forberedelse.

Bedømmelsen sker på baggrund af vurdering af den skriftlige og den mundtlige præstation. 

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelse.