NMAB15002U Lineær algebra i datalogi (LinAlgDat)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Linear Algebra in Computer Science (LinAlgDat)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i bioinformatik
Bacheloruddannelsen i datalogi
Bacheloruddannelsen i machine learning og datavidenskab
Bacheloruddannelsen i kognition og datavidenskab

 

Kursusindhold

Lineær algebra med fokus på ligningsløsning, Gauss-elimination, matrixregning, baser for vektorrum, ortogonalitet, determinant, egenværdier, komplekse tal og diagonalisering. Anvendelsesmuligheder i datalogi fremhæves løbende. Implementering af diverse algoritmer og metoder i F# eller Python. Projekter der skrives i LaTeX.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Kende de begreber og emner, som er omtalt under kursusindholdet.

 

Færdigheder:

 • Beherske fundamentale metoder og algoritmer i lineær algebra: Matrixmanipulation inkl. inversion, Gauss-elimination, determinantbestemmelse, bestemmelse af egenværdier og egenvektorer; såvel uden hjælpemidler som ved at benytte computerstøttede beregninger.
 • Benytte komplekse tal.
 • Skrive matematik i LaTeX.

 

Kompetencer:

 • Fortolke resultaterne af de fundamentale metoder og algoritmer nævnt ovenfor.
 • Identificere og løse almene lineære problemer vha. matricer.
 • Konstruere baser (også ortogonale) og bestemme dimension.
 • Afgøre diagonaliserbarhed.
 • Udføre og udnytte basisskift.
"Diskret matematik og algoritmer (DMA)" og "Programmering og problemløsning (PoP)".
Det ugentlige program består af: 5 timers forelæsning, 4 timers øvelser, og 2 timers regn-selv øvelser med tilgang til hjælp fra studenterinstruktorer. Der er 7 ugers undervisning.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 35
 • Forberedelse (anslået)
 • 96,5
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • Eksamen
 • 32,5
 • I alt
 • 206,0
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 3 timer med opsyn.
Løbende bedømmelse
Prøveformsdetaljer
Der afleveres 3 projekter individuelt; disse tæller til sammen 50% af den endelige karakter. Hvert projekt tæller lige meget. Der afholdes endvidere 1 individuel 3-timers skriftlig prøve under opsyn; denne tæller de resterende 50% af den endelige karakter.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Alle sædvanlige hjælpemidler er tilladt i forbindelse med aflevering af projekterne. Ingen elektroniske hjælpemidler (ud over dem der stilles til rådighed) er tilladt i forbindelse med den skriftlige prøve.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer.
Reeksamen

Mundtlig prøve på ca. 30 minutter uden forberedelsestid. Tre uger inden reeksamen oplyses en række eksamensspørgsmål, der vedrører pensum. Den studerende trækker tilfældigt et af disse, og gennemgår det i ca. første halvdel af eksaminationstiden. I den resterende del af eksaminationstiden vil den studerende blive eksamineret i andre dele af pensum, og evt. blive bedt om at løse nogle mindre opgaver, som ikke oplyses på forhånd. Hvis den studerende deltager i reeksamen, så tæller denne 100% af karakteren.

Kriterier for bedømmelse

De studerende skal demonstrere, at de har erhvervet sig en tilfredsstillende del af kursets målbeskrivelser.