NMAB10007U  Lineær algebra i naturvidenskab (LinAlgNat)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Linear Algebra in Science (LinAlgNat)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i de fysiske fag
 

Kursusindhold

Lineær algebra med fokus på løsninger af lineære ligningssystemer ved Gauss-elimination, matricer og deres aritmetik, determinanten, reelle og komplekse vektorrum, lineære afbildninger, baser for vektorrum og matrixrepræsentation af lineære afbildninger, indre produkt og ortogonalitet, spektralsætninger og hermitiske former.

Målbeskrivelser

Viden:
Begreber og emner omtalt under kursusindhold forudsættes kendt.

Færdigheder:
Beherske fundamentale begreber i lineær algebra så som løsninger af lineære ligningssystemer ved Gausselimination; matrixregning, inklusiv bestemmelse af invers matrix; udregning af determinant; bestemmelse af baser for vektorrum og matricer for lineære afbildninger mellem disse samt koordinatskift; bestemmelse af egenværdier og egenrum for lineære afbildninger; Gram-Schmidt ortogonalisering.

Kompetencer:
Identificere og løse almene lineære problemer; finde baser og bestemme dimension; udføre og udnytte basisskift; finde ortonormale baser bestående af egenvektorer for selvadjungerede reelle og normale komplekse lineære afbildninger; følge og gengive matematiske argumenter inden for kursets emneområde og opstille beviser for simple sætninger.

 

Introduktion til Matematik (MatIntro) eller tilsvarende.
Forelæsninger samt enkelt- og/eller gruppeaktiviteter med vejledning i 7 uger: 210 min. forelæsning [for], 180 min. klasseundervisning [klasse], 90 min. kursusspecifik studiecafé [studiecafe], 90 min. regn selv med konsulenter [regn selv] pr. uge.
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Løbende bedømmelse
Afsluttende prøve med intern censor og karakter givet for en afsluttende 3 timers skriftlig eksamen, som vægtes 70 %, samt aflevering af 6 opgavesæt, hvoraf de 4 bedste tæller 30%. Det er ikke obligatorisk at aflevere opgaverne, men ikke afleverede sæt tæller 0 point.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Skriftlige hjælpemiddler tilladt.
Elektroniske hjælpemidler som lommeregnere eller computere kun tilladt i de sidste 90 minutter.

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Reeksamen

Tre timers skriftlig prøve. Efter prøven udregnes to pointtal - et hvor den skriftlige prøve tæller 100% og et hvor den skriftlige prøve tæller 70% og opgaverne som er afleveret i løbet af kurset tæller 30%. Den endelige karakter baseres på det af de to pointtal, der er højest.

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 3
 • Forberedelse
 • 147
 • Forelæsninger
 • 24,5
 • Teoretiske øvelser
 • 31,5
 • I alt
 • 206,0