NMAA05015U Mål- og integralteori (MI)

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Measures and Integrals (MI)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik
Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik
Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi
Bacheloruddannelsen i fysik
 

Kursusindhold
 • Konstruktion og entydighed af mål: billedmål, mål med tæthed og produktmål.
 • Transformationssætninger for mål, specielt lebesguemålet og sandsynlighedsmål; og tilhørende transformationssætninger for integraler.
 • Sandsynlighedsteori i målteorestisk ramme.
 • Stokastiske variable og deres egenskaber.
 • Den flerdimensionale normalfordeling.
 • To af sandsynlighedsteoriens perler: Store tals lov og den centrale grænseværdisætning.

 

Kurset bygger på indledende målteori og gør brug af fundamentale resulatater fra den lineære algebra.

Målbeskrivelser

Viden:

 • Grundlæggende begreber og resultater fra mål- og integralteori.
 • Det målteoretiske grundlag for sandsynlighedsregningen.
 • Sandsynlighedsfordelinger og deres egenskaber.

 

Færdigheder: Evnen til at

 • afgøre hvorvidt et mål er entydigt givet ud fra visse egenskaber
 • anvende sætninger om transformation og integration
 • transformere tætheder abstrakt såvel som konkret i rammen af tætheder mht. lebesguemålet
 • oversætte mellem et sandsynlighedsteoretisk udsagn i termer af stokastiske variable og et målteoretisk udsagn
 • regne med en- og flerdimensionale normalfordelinger

 

Kompetencer: Evnen til at

 • forstå konstruktion og entydighed af mål
 • diskutere sandsynlighedsmodeller i en målteoretisk ramme
 • vurdere sandsynlighedsteoretiske udsagn ved hjælp af uligheder såvel som ved brug af den centrale grænseværdisætning

 

 

Sandsynlighedsregning og statistik (SS), om nødvendigt samtidigt og Analyse 2 (An2).
5 timers forelæsninger og 4 timers øvelser per uge i 7 uger.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 107
 • Forelæsninger
 • 35
 • Projektarbejde
 • 32
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • I alt
 • 206
Individuel

Feedback ved aktiv deltagelse i øvelsestimerne.

Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---
Krav til indstilling til eksamen

For at blive indstillet til den endelige eksamen skal to obligatoriske opgaver, der løses i grupper, godkendes i løbet af kurset.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. Hvis de to obligatoriske opgaver ikke er godkendt i løbet af kurset skal de(n) ikke godkendte opgave(r) genafleveres til godkendelse. Opgaverne skal være godkendt tre uger inden begyndelsen af re-eksamensugen.

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende vis demonstrere at han/hun behersker viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet i målbeskrivelsen.