NMAA05015U Mål- og integralteori (MI)

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Measures and integrals (MI)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik

Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik

Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi

Bacheloruddannelsen i fysik

Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it

Kursusindhold
 • Integration mht. billedmål og mål med tæthed.
 • Glatte transformationer af lebesguemålet i en og flere dimensioner, tæthedstransformationer og transformationer af sandsynlighedsmål.
 • Produktmål: Eksistens, Tonellis og Fubinis sætninger.
 • Sandsynlighedsmål: Egenskaber og entydighed.
 • Stokastiske variable og deres fordelinger.
 • Momenter, fordelingsfunktioner og fraktiler.
 • Jensens, Markovs og Chebychevs uligheder.
 • Uafhængighed af stokastiske variable.
 • Betingede middelværdier.
 • Den flerdimensionale normale fordeling.
 • Store tals lov og den centrale grænseværdisætning.
Målbeskrivelser

 


Viden:

 • Grundlæggende begreber og resultater fra den multivariate mål- og integralteori.
 • Det målteoretiske grundlag for sandsynlighedsregningen.
 • Standard sandsynlighedsfordelinger og deres egenskaber.

Færdigheder: Evnen til at

 • afgøre hvorvidt et mål er entydigt givet ved en beskrivelse af visse af målets egenskaber
 • anvende sætninger om successiv integration
 • transformere tætheder abstrakt såvel som konkret i rammen af tætheder mht. lebesguemålet
 • oversætte mellem et sandsynlighedsteoretisk udsagn i termer af stokastiske variable og et målteoretisk udsagn
 • regne med en- og flerdimensionale momenter samt betingede middelværdier og varianser.

Kompetencer: Evnen til at

 • konstruere og diskutere sandsynlighedsmodeller i en målteoretisk ramme
 • vurdere sandsynlighedsteoretiske udsagn ved hjælp af uligheder såvel som ved brug af den centrale grænseværdisætning

 

 

Sandsynlighedsregning og statistik (SS), om nødvendigt samtidigt og Analyse 2 (An2).
5 timers forelæsninger og 4 timers øvelser per uge i 7 uger.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 107
 • Forelæsninger
 • 35
 • Projektarbejde
 • 32
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---
Krav til indstilling til eksamen

For at blive indstillet til den endelige eksamen skal to obligatoriske opgaver, der løses i grupper, godkendes i løbet af kurset.

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Reeksamen

Samme som ordinær eksamen. Hvis de to obligatoriske opgaver ikke er godkendt i løbet af kurset skal de(n) ikke godkendte opgave(r) genafleveres senest to uger inden begyndelsen af re-eksamensugen. Opgaverne skal være godkendt før re-eksamen.

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende vis demonstrere at han/hun behersker viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet i målbeskrivelsen.