NMAA05015U Mål- og integralteori (MI)

Årgang 2014/2015
Engelsk titel

Measures and integrals (MI)

Uddannelse
Bacheloruddannelsen i matematik
Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik
Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi
Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it
Kursusindhold
 • Integration mht. billedmål og mål med tæthed. 
 • Glatte transformationer af lebesguemålet i en og flere dimensioner, tæthedstransformationer og transformationer af sandsynlighedsmål.
 • Produktmål: Eksistens, Tonellis og Fubinis sætninger.
 • Sandsynlighedsmål: Egenskaber og entydighed. 
 • Stokastiske variable og deres fordelinger.
 • Momenter, fordelingsfunktioner og fraktiler.
 • Jensens, Markovs og Chebychevs uligheder.
 • Uafhængighed af stokastiske variable.
 • Betingede middelværdier.
 • Den flerdimensionale normale fordeling.
 • Store tals lov og den centrale grænseværdisætning. 
Målbeskrivelser

 


Viden: 

 

 

 • Grundlæggende begreber og resultater fra den multivariate mål- og integralteori.
 • Det målteoretiske grundlag for sandsynlighedsregningen.
 • Standard sandsynlighedsfordelinger og deres egenskaber.

Færdigheder: Evnen til at 

 

 

 

 

 • afgøre hvorvidt et mål er entydigt givet ved en beskrivelse af visse af målets egenskaber 
 • anvende sætninger om successiv integration
 • transformere tætheder abstrakt såvel som konkret i rammen af tætheder mht. lebesguemålet
 • oversætte mellem et sandsynlighedsteoretisk udsagn i termer af stokastiske variable og et målteoretisk udsagn
 • regne med en- og flerdimensionale momenter samt betingede middelværdier og varianser. 

Kompetencer: Evnen til at 

 

 

 

 

 • konstruere og diskutere sandsynlighedsmodeller i en målteoretisk ramme
 • vurdere den statistiske usikkerhed på et gennemsnit ved uligheder såvel som ved brug af den centrale grænseværdisætning 

 

 

Sandsynlighedsregning og statistik (SS), om nødvendigt samtidigt og Analyse 2 (An2).
5 timers forelæsninger og 4 timers øvelser per uge i 7 uger.
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • Forberedelse
 • 107
 • Forelæsninger
 • 35
 • Projektarbejde
 • 32
 • Teoretiske øvelser
 • 28
 • I alt
 • 206
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---
Krav til indstilling til eksamen
For at blive indstillet til den endelige eksamen skal to obligatoriske opgaver, der løses i grupper, godkendes i løbet af kurset.
Hjælpemidler
Skriftlige hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende vis demonstrere at han/hun behersker viden, færdigheder og kompetencer som beskrevet i målbeskrivelsen.