NMAA04016U  Analyse 1 (An1)

Årgang 2016/2017
Engelsk titel

Analysis 1( An1)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i matematik

Bacheloruddannelsen i forsikringsmatematik

Bacheloruddannelsen i matematik-økonomi

Bacheloruddannelsen i fysik

Bacheloruddannelsen i datalogi

Bacheloruddannelsen i naturvidenskab og it

Kursusindhold
 1. Uegentlige integraler
 2. Uendelige talrækker.
 3. Funktionsfølger og funktionsrækker.
 4. Punktvis og uniform konvergens.
 5. Potensrækker.
 6. Fourierrækker.
 7. Introduktion til metriske rum.
Målbeskrivelser

Viden:

 • Definition af uegentlig integral
 • Konvergenskriterier for talrækker
 • De vigtigste egenskaber ved funktionsrækker, herunder potensrækker og Fourierrækker
 • Definitioner og sætninger vedrørende generelle metriske rum
 • Konkrete eksempler på metriske rum

Færdigheder:

 • Anvende sammenligningskriterier til at vise konvergens eller divergens af uegentlige integraler.
 • Anvende de gængse konvergenskriterier til at analysere konvergensforhold for talrækker i konkrete tilfælde.
 • Argumentere for punktvis/uniform konvergens/divergens af funktionsfølger og -rækker i konkrete tilfælde, herunder kunne bruge majorantkriteriet.
 • Afgøre om ombytning af summation og integration/​differentiation er tilladt for konkrete funktionsrækker.
 • Redegøre for konvergensforholdene for potensrækker generelt og at foretage konkrete analyser, herunder bruge de gængse metoder til bestemmelse af konvergensradius.
 • Gennemføre argumentation/​manipulation ved brug af ledvis integration og differentiation af potensrækker.
 • Kende Taylorrækkerne for de klassiske funktioner.
 • Bestemme Fourierrækken for en given funktion.
 • Redegøre for konvergensforholdene for Fourierrækker hvad angår både punktvis og uniform konvergens.
 • Benytte Fourierrækker til løsning af varmeledningsligningen.
 • Redegøre for, hvad et metrisk rum er, samt kende standardeksempler på sådanne udover talrum.
 • Give forskellige karakteriseringer af kontinuitet/uniform kontinuitet for generelle afbildninger, herunder også \epsilon-\delta definitionen, samt anvende disse til at vise kontinuitet i konkrete situationer.
 • Formulere definitionerne af fuldstændighed og af kompakthed for metriske rum og kende standardeksempler på sådanne.
 • Anvende hovedsætninger vedrørende kontinuerte afbildninger på kompakte metriske rum i argumentationssammenhæng.

Kompetencer:

 • Analysere konvergensforhold for uendelige rækker af tal og funktioner og andre grænseprocesser for funktioner.
 • Mestre de elementære egenskaber vedrørende potensrækker og Fourierrækker.
 • Håndtere abstrakte strukturer (metriske rum) inden for analyse.
Analyse 0 eller tilsvarende forudsætninger.
5 timers forelæsning og 6 timers øvelser per uge i 7 uger.
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Foruden den afsluttende eksamen stilles i løbet af kurset 3 skriftlige hjemmeopgaver. I den samlede karakter indgår eksamen med vægt 70% og hver hjemmeopgave med vægt 10%.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

OBS: Hvis eksamen afholdes på ITX, stiller ITX computer til rådighed. Egen computer, tablet eller mobiltelefon må IKKE medbringes. Lærebøger og noter medbringes i papirform eller på USB-stik.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Én intern bedømmer.
Reeksamen

4 timers skriftlig eksamen med alle hjælpemidler tilladt, hvis karakter tæller 100%.

Kriterier for bedømmelse

Den studerende skal på tilfredsstillende måde godtgøre at han/hun lever op til fagets målbeskrivelse.

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 35
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • Forberedelse
 • 125
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206