NKEB20005U Indledende medicinalkemi

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Introductory Medicinal Chemistry

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i medicinalkemi

Kursusindhold

Kurset giver en indføring i medicinalkemien. Der gives en grundlæggende beskrivelse for hovedmåderne hvorpå lægemidler virker samt de vigtigste typer af lægemidler. Emner der behandles:

 • Proteiners funktion og virkemåde
 • Enzymer og enzyminhibitorer. Funktion, virkemåde og design
 • Receptorer og deres antagonister og agonister. Funktion, virkemåde og design
 • DNA-interagerende stoffer, Funktion, virkemåde og design
 • Lægemiddeludvikling herunder identificering og optimering af lead, samt den videre proces
 • Struktur-aktivitetsrelatinor (SAR), både kvalitative og kvantitative
 • Særlige emner i medicinalkemien såsom cyclodextriner i drugdelivery og pka af lægemiddelaminer 
Målbeskrivelser

Kursets hovedmålsætning er at give en indføring i medicinalkemien således at de studerende får et grundlæggende overblik over hvorledes lægemidler virker, udvikles og får kendskab til nogle klasser af lægemidler.

 

Viden:

 • Når kurset er færdigt, forventes den studerende at kunne redegøre for grundlæggende principper, begreber, nomenklatur og metoder inden for kursets emneområder f.eks:
 • Have kendskab til vigtige typer af drug targets
 • Have kendskab til vigtige grupper af lægemidler såsom f.eks enzyminhibitorer, receptor agonister og antagonister, DNA interchelatorer m.v.
 • Have kendskab til vigtige begreber i medicinalkemien

 

Færdigheder:

Efter at have gennemført kurset skal den studerende kunne: 

 • Klassificere lægemidler og deres 'targets'
 • analysere og forstå en struktur-aktivitets sammenhæng

 

Kompetencer:

Efter at have gennemført kurset skal den studerende kunne: 

 • give kvalificerede forslag til leads til et givet drug target (innovation)
 • på basis af struktur-aktivitets sammenhænge kunne give kvalificerede forslag til forbedrede stoffer (optimering af lead)
 • rationelt designe nye leads ved anvendelse af Qsar (digitalisering)

Graham Patrick: Introduction to Medicinal Chemistry, 7. udgave

 

Kompetencer svarende til kurset Grundlæggende organisk kemi (KemiOrg)
Forelæsninger og teoretiske øvelser
Kurset er obligatorisk på bacheloruddannelsen i medicinalkemi

Kurset er identisk med det nedlagte kursus NKEB16004U Introduktion til medicinalkemi. Du kan altså ikke kan tage NKEB20005U - Indledende medicinalkemi, hvis du allerede har bestået NKEB16004U Introduktion til medicinalkemi.
Hvis du er registreret med eksamensforsøg i NKEB16004U Introduktion til medicinalkemi uden at bestå, skal du bruge dine sidste eksamensforsøg på at bestå eksamen i NKEB20005U - Indledende medicinalkemi. Du har i alt tre eksamensforsøg.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 21
 • Forberedelse (anslået)
 • 139
 • Teoretiske øvelser
 • 42
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 206
Mundtlig
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 4 timer med opsyn.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Skriftlige hjælpemidler (f.eks. lærebøger, noter og lignende) samt lommeregner (inkl. Excel og Maple).

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Reeksamen

Som ordinær eksamen.

Hvis der er 10 eller færre tilmeldte afholdes reeksamen som mundtlig eksamen (20 minutter, ingen forberedelse, ingen hjælpemidler).

Kriterier for bedømmelse

Se målbeskrivelsen