NKEA04034U Kemisk binding (KemiBin)

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Chemical Bonding (KemiBin)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i kemi
Bacheloruddannelsen i medicinalkemi
Kandidatuddannelsen i bioteknologi med sidefag

Kursusindhold

Molekylære vekselvirkninger, kemisk binding (ionisk, covalent, metallisk, hydrogenbinding), den molekylære basis for kemisk reaktivitet, vekselvirkningen mellem molekyler og lys (halvledere, fotosyntese), atom- og molekylorbitaler, molekylmekanik og -dynamik (rotation og vibration), introduktion af software til kvantemekaniske og molekyldynamiske beregninger. De digitale værktøjer inkluderer moderne software programsystemer til modellering af nogle af kursets teoretiske emner.

Målbeskrivelser

  Udbytte af kurset:

Forståelse af de fundamentale begreber indenfor den fysiske kemi på atomart niveau med henblik på at diskutere kemiske reaktioner, molekylers elektronstruktur, dynamik af molekyler, vekselvirkning mellem molekyler og elektromagnetiske felter. 

Viden:
Hvordan man kan undersøge egenskaber af atomer og molekyler udfra de fundamentale begreber og ligninger fra fysik

Hvordan man kan beskrive den elektroniske struktur af  atomer og molekyler.

Hvorledes man kan diskutere og forstå molekylære spektra udfra kvantemekanik

Hvordan kan man udnytte digitale værktøjer til at opnå dybere indsigt i kemiske problemstillinger

Færdigheder:
Udføre udledninger og beregninger af kemiske problemstillinger udfra de fundamentale fysiske ligninger.

Man kan gennemføre mindre undersøgelser af kemiske problemstillinger v.hj.a. moderne software til modellering af kemiske problemstillinger.

Kompetencer: 
Benytte teoretiske argumenter samt digitale værktøjer for at diskutere og forudsige egenskaber og reaktioner af atomer og molekyler

 

Undervisningsmaterialet er angivet på kursets hjemmeside

Kompenter indenfor uorganisk kemi svarende til KemiU1 og KemiU2, organisk kemi svarende til KemiOrg, matematik svarende til MatIntroKem.
To gange tre forelæsninger ugenligt. Regneøvelser og computerøvelser under vejledning.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 48
 • Forberedelse (anslået)
 • 125,5
 • Teoretiske øvelser
 • 32
 • Eksamen
 • 0,5
 • I alt
 • 206,0
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Feedback ved afsluttende eksamen (ud over karakteren)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 25 min
Prøveformsdetaljer
der er ingen forberedelsestid
Krav til indstilling til eksamen

Det er en forudsætning for at deltage i eksamen, at mindst 5 ud af 7 afleveringsopgaver er godkendt og gyldige senest en uge før eksamensperiodens start.

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Egne noter

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Reeksamen

Reeksamen er som ordinær eksamen. Indstillingskrav til reeksamen: Mindst 5 af de 7 skriftlige afleveringsopgaver skal godkendes senest tre uger inden reeksamen.

Kriterier for bedømmelse
 • at forstå de fysiske kræfter, som virker i molekyler og i forbindelse med deres kemiske reaktioner
 • at kunne anvende begreberne i konkrete kemiske sammenhænge
 • at kunne beskrive kemiske bindinger og kemisk struktur
 • at demonstrere forståelse af molekylære vekselvirkninger på kemiske reaktionernes hastighed, herunder solventeffekter og molekylær genkendelse
 • at udvise kendskab til molekylers dynamik, herunder vibration og rotation
 • at forstå elektroners og fotoners rolle i kemiske reaktioner